Kategori: VERİTABANI YÖNETİMİ

ON DELETE CASCADE ve ON UPDATE CASCADE Nedir ve Nasıl Kullanılır

Bu ifadeleri Foreing Key constaint’i ile beraber kullanabiliriz. Öncelikle Foreign Key’in ne olduğunu detaylı bir şekilde anlamak gerekir. “Primary Key ve Foreign Key” isimli makaleden faydalanabilirsiniz.   “Primary Key ve Foreign Key” isimli makalede anlattığım gibi Foreing key tanımladıysanız, normal şartlar altında foreing key’in olduğu tablodaki kaydı silmeden, primary tablodaki kaydı silemezsiniz. Silmek istediğiniz aşağıdaki […]

ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION ile Veritabanı Seviyesinde Konfigürasyon

SQL Server 2016 ile beraber, MAXDOP gibi instance seviyesinde ayarlanan bazı kritik konfigürasyonları veritabanı seviyesinde konfigüre edebilmemize olanak veren ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION ifadesi hayatımıza girdi. Özellikle konsolide edilmiş sistemlerde veritabanı bazında farklı konfigürasyon yapmanız gerekebiliyor. Bu anlamda bence bu çok güzel bir gelişme.   Veritabanı seviyesinde aşağıdaki ayarları konfigüre edebiliyoruz. Veritabanı üzerine sağ tıklayarak properties […]

File Table Nedir ve File Stream’den Farkları Neler

File Table, File Stream’in teknolojisini kullanır. File sistem verilerini tablo olarak tutar. Yani diskteki verilere veritabanı içersinden erişebilirsiniz.   File Stream’den farklı olarak dizin hiyerarşisini veritabanında tutar.   File table’da file stream’deki gibi bir şema yapısı tanımlamazsınız. Şema yapısı kendisi direk oluşur ve değiştirilemez.   File Table’da da veriler windows üzerinden bir share gibi görüntülenebilir. […]

Partition Yapılmış Bir Tabloda Unique Index Oluşturmak

“Partition Switch Yapılamıyor” isimli makalemizde switch partition yapabilmek için partition yapılmış tablodaki tüm index’lerin partition şema’ya göre align edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bahsi geçen makalede align işlemi sırasında ortaya aşağıdaki gibi bir script çıkmıştı.   USE [AdventureWorks2014_new] GO CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [AK_SalesOrderDetail_rowguid] ON [Sales].[SalesOrderDetail] ( [rowguid] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB […]

Partition Switch Yapılamıyor

Eğer partition yapılmış tablonuzdaki tüm index’ler parittion’a göre align edilmemişse aşağıdaki gibi hata alırsınız. Msg 7733, Level 16, State 4, Line 44 ‘ALTER TABLE SWITCH’ statement failed. The table ‘AdventureWorks2014_new.Sales.SalesOrderDetail’ is partitioned while index ‘AK_SalesOrderDetail_rowguid’ is not partitioned.   Partition Switch ile ilgli detayları “Sliding Window-Switch Partition-Split Range-Merge Range” isimli makalede bulabilirsiniz.   Partition’a dahil […]