PostgreSQL veritabanı özellik matrisi

PostgreSQL veritabanlarındaki versiyonlara göre mevcut özelliklerin durumunu aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Backend   14 13 12 11 10 64-bit large objects Yes Yes Yes Yes Yes Advisory locks Yes Yes Yes Yes Yes Autovacuum enabled by default Yes Yes Yes Yes Yes Custom background workers Yes Yes Yes Yes Yes Disk based FSM Yes Yes Yes

Postgresql veritabanlarında mevcut oturumda kullanıcının değiştirilmesi

Posrtgresql sunucusuna bağlanıldığında mevcut oturumda bağlı olan kullanıcıdan farklı bir kullanıcıya geçiş mümkündür. Bunu set role komutu ile yapabiliriz. Aşağıdaki gibi psql ile bağlantı sağladıktan sonra mevcut kullanıcı değiştirebilirsiniz.   [postgres@postgresqldb ~]$ psql -U aduruoz -h localhost -d postgres psql (12.4) Type "help" for help. postgres=# select current_user, session_user; current_user | session_user --------------+-------------- aduruoz |

Postgresql Multi-Master Replication(Pgpool-II)

            Multi-master kullanımı; Pgpool sunucusu gelen sorguları kopyalayarak her iki sunucuya da gönderir. Instance’lar fiziksel dosya yapısında birbirinin kopyası olmayacak olup sadece veri içeriği olarak kopyasıdır. Artılar; Sync replikasyon (no loss transaction) Otomatik Failover (Automatic Failover) Node’lardan birinde sorun oluşması üzerine Online Recovery Eksiler; Yazma hızında %30 düşme Sequences’larda karışıklık Gereksinimler; (www.pgpool.net) Pgpool source dosyası güncel

PostgreSQL Veritabanı Oluşturmak

Postgresql’de veritabanı oluşturma işlemi gayet basit. Veritabanı oluşturma esnasında bazı parametreler yardımıyla veritabanına ait bazı özellikle belirleyebiliyorsunuz. Aşağıda veritabanı oluşturma esnasında belirtebileceğiniz parametreleri örneklerle açıkladım. Örnek1: postgres=# CREATE DATABASE test; Örnek2: Bu örnekte veritabanı oluştururken owner’ını da belirtiyoruz. postgres=# CREATE DATABASE test OWNER testUser; Örnek 3: Bu örnekte veritabanı oluştururken hangi tablespace’de olacağını da belirtiyoruz.

PostgreSQL sürümünün 10’dan 11’e yükseltilmesi

merhaba, Upgrade işlemnde başlamadan önce şu kritik uyarıyı yapamak istiyorum,  postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarınızın konfiğini tekrar yapmanız gerekecek bu dosyalar eziliyor upgrade sonrasında. Postgresql 11 aşağıdaki komutlar ile kurulur. [root@postgres eng]# yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm [root@postgres eng]# yum install postgresql11 [root@postgres eng]# yum install postgresql11-server Postgresql 11 veritabanında initdb çalıştırılır. [root@postgres eng]# /usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb Initializing database