Exadata , compute ve cell node Service Processor (SP) resetleme

16 Ara by Ahmet Duruöz Etiketler:, , ,

Exadata , compute ve cell node Service Processor (SP) resetleme

Compute node ve cell node ‘ların ILOM SP’sini aşağıdaki şekilde resetleyebiliriz: Ilom IP’si ile ssh üzerinden bağlanıp, aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. [crayon-5c16954523d8e575708729/] IPMItool, ile herhangi bir node üzerinden , ilom ip’leri kullanılarak ilgili sunucunun ilom sp’si resetlenebilir: [crayon-5c16954523d9b257077017/] SP-IPaddress , ilom IP addrestir. Diğer bir yöntem de, güç kablolarının sökülerek resetlemektir. İlgili hostu kapatın. (shutdown -h […]
15 Ara by Ahmet Duruöz Etiketler:, , , ,

Oracle veritabanı 12c’de Container veritabanına (CDB) ve Pluggable veritabanlarına (PDB) bağlanma

Root container’a bağlantı şekli, önceki versiyonlardaki veritabanı instance’ına bağlanma ile aynıdır. Veritabanı sunucusu üzerinde OS authentication kullanılarak bağlantı sağlanabilir. [crayon-5c16954525072580891339/] V$SERVICES görüntüsünden veritabanındaki mevcut servis isimlerini tespit edebiliriz. [crayon-5c1695452507a371589036/] Aynı zamanda lsnrctl aracı ile de servis isimlerini belirlemek mümkün. [crayon-5c16954525081024665610/] Servis isimlerini belirledikten sonra , easy connet methodu ile aşağıdaki gibi bağlantı sağlayabiliriz. [crayon-5c16954525089953165181/] Naming […]
14 Ara by NURULLAH ÇAKIR

PostgreSQL Veritabanı Oluşturmak

  Postgresql’de veritabanı oluşturma işlemi gayet basit.  Veritabanı oluşturma esnasında bazı parametreler yardımıyla veritabanına ait bazı özellikle belirleyebiliyorsunuz. Aşağıda veritabanı oluşturma esnasında belirtebileceğiniz parametreleri örneklerle açıkladım.   Örnek1: [crayon-5c169545255ff577716239/]   Örnek2: Bu örnekte veritabanı oluştururken owner’ını da belirtiyoruz. [crayon-5c16954525607127350565/]   Örnek 3: Bu örnekte veritabanı oluştururken hangi tablespace’de olacağını da belirtiyoruz. [crayon-5c1695452560d537822797/]   Örnek4: Bu […]
12 Ara by Ahmet Duruöz Etiketler:, ,

Exadata – Disk scrubbing özelliği

Disk scrubbing , Exadata cell node’lar üzerinde , sistem performansından ödün vermeden , sistem boşta iken diskin bozuk sektörünü otomatik olarak onarmak için vardır. Belirli periyotlarda , disklerin boşta olduğu zamanlarda çalışarak , diskteki bozuk alanları (bad sector) onarmaya çalışır. Eğer diskte fazla bozuk alan oluşmaya başladıysa , scrubbing aralığını sıklaştırabilirsiniz. Disk scrubbing aktivitesi ile […]
10 Ara by Ahmet Duruöz Etiketler:, , ,

Sistem ve nesne ayrıcalıklarının hangi kullanıcı ve rollere verildiğinin tespiti

Oracle veritabanlarında , veritabanı ve veritabanı nesnelerinde çeşitli işlemler yapmak için sistem ne nesne ayrıcalıklarının kullanıcılara atanmış olması gerekmektedir. Her sistem ayrıcalığı , bir kullanıcının , belirli veritabanı operasyonlarını ya da veritabanı operasyonlarının bir sınıfını yapabilmesine hak tanır. Nesne ayrıcalıkları , bir kullanıcının , belli bir nesne üzerinde , belirli işlemleri yürütmesine hak tanır. Hangi […]