Kategori: MYSQL

29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , , , ,

MySQL veritabanında yetkili kullanıcı oluşturulması

MySQL veritabanında kullanıcı oluşturmak için “CREATE USER” komıutu kullanılır. Bir kullanıcnın herhangi bir veritabanında tam yetkili olması için “GRANT ALL PRIVILEGES” komutu ile ilgili veritabanında olabilecek tüm yetkiler verilmiş olur. Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır. mysql -u root -p Aşağıdaki şekilde yeni kullanıcı oluşturulabilir. mysql> CREATE USER 'test_user'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre'; […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , ,

Mysql sunucusunda yeni veritabanı oluşturulması

MySQL sunucusunda yeni veritabanı  “CREATE DATABASE” komutu ile oluşturulabilir. Oluşturulacak veritabanının karakter kümesi ve collation özelliğinin ne olacağının bilinmesi gerekmektedir. Bir MySQL veritabanının desteklediği karakter kümleri ve collation’ları “SHOW CHARACTER SET;” komutu ile öğrenebilirsiniz.   mysql> SHOW CHARACTER SET;   Veritabanı oluşturmak için root ile sunucuya bağlanılır. mysql -u root -p   Sonrasında aşağıdaki gibi […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

Mysql veritabanlarında REPLACE fonksiyonunun kullanımı

Mysql veritabanlarındaki bir tablonun kolonlarındaki verinin belirli bir bölümünü değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyonun kullanımı aşağıdaki gibidir.  UPDATE tablo_adi SET kolon_adi = REPLACE(kolon_adi,'aranacak_icerik','degistirilecek_icerik') WHERE kosul; Örneğin test isimli tablodaki aciklama isimli kolonundaki veriler içinde yer alan “Ankara” ifadesini “İstanbul” olarak değiştirmek için aşağıdaki gibi bir sql ifadesi kullanılabilir. UPDATE test SET aciklama = […]
29 Eyl by Ahmet Duruöz Etiketler: , , ,

Mysql sunucularındaki hata dosyasının yerinin ve adının tespiti

Mysql sunucularında , hataların yazıldığı dosyanın (error log) ne olduğunun tespiti için aşağıdakai yöntemler kullanılabilir. SELECT komutu ile : mysql monitor aracı üzerinden “SELECT @@log_error;” komutu ile hata dosyasının yerini tespit edebiliriz. [root@mysqldb1 ~]# mysql -p -u root Enter password: Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id […]
26 Eyl by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

MySQL veritabanlarındaki “The table ‘XXX’ is full” hatası

MySQL, NDB Cluster veritabanlarında , data memory dolduğunda tablolardaki tüm işlemlerde “The table ‘XXX’ is full” hatası oluşmaktadır. Bu hatanın çözümü için DataMemory ve IndexMemory parametrelerinin değeri arttırılıp, NDB management sunucusu üzerinden tüm node’lardaki servisleri kapatıp, “ndb_mgmd –reload” ile yeni konfigürasyon yüklendikten sonra ilgili servisler başlatılmalıdır. MySQL hata log dosyasında aşağıdaki gibi hatalar görülmektedir. 2019-09-26 […]