Oracle Exadata Database Machine ile ilgili yararlı My Oracle Support (MOS) dokümanları

  Exadata ile ilgili birçok konuda MOS dokümanları bulunmaktadır. Bu dokümanlardan işinize en çok yarayanları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.   888828.1 Database Machine and Exadata Storage Server Supported Versions *** Exadata yama ve sürüm dokümanı, düzenli okuyun! 1270094.1 Exadata Critical Issues *** Düzenli olarak okuyun! 1353073.1 Exadata Diagnostics Collection Guide 1187674.1 Master Note for Oracle Exadata

Oracle DBA 2020 Data Masterclasses

Oracle tarafından düzenlenen ücretsiz masterclass’lar ile bilgi birikimlerinizi arttırabilir, DBA rolünüze yeniden şekillendirebilirsiniz. Aşağıdaki konularda düzenlenen masterclass’lara katılabilirsiniz. Data Modeling Data Security Application Tuning Üç oturumun tümünün katılımcıları bir DBA Masterclass rozeti alarak Data Pioneer unvanını kazanmaktadır. Bu rozet bir Oracle teknik akreditasyonu değildir, 2020 Oracle Masterclass’larına katıldığı ve ilgili anketi tamamladığı için geçerlidir.  İlgili

ORA-10877: error signaled in parallel recovery slave

Standby veritabanında , bozuk bir arşiv log işlenmeye çalışıldığında , background media recovery process ORA-00600 ve ORA-10877 gibi hatalar ile sonlanabilmektedir. Sorunun sebebi bozuk arşiv log dosyasıdır. Sorunlu arşiv log dosyasını silip yeniden primary taraftan gelmesi sağlandığında MRP , sorunsuz şekilde başlayacaktır. Alert.log dosyasında aşağıdaki gibi hatalar görülebilmektedir. Media Recovery Log /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCLDR/archivelog/2020_08_31/o1_mf_1_2100_hnstwwcm_.arc Errors in file

Read Only Table Partitions

Oracle 12.2 versiyonundan itibaren , bir tablonun partition ya da sub-partition’ları read-only (salt okunur) olarak işaretlenebilir. Tablo oluşturma aşamasında da belirtilebilir. “READ ONLY”  ifadesi ile belirtilebilir. Varsayılan davranışı “READ WRITE” şeklindedir. Partitioned yapıdaki bir tablodaki mevcut ve gelecekte oluşturulacak bölümlerin salt okunur olması için : SQL>ALTER TABLE my_table READ ONLY; Partitioned yapıdaki bir tablodaki sadece

Oracle Data Redaction ile veri güvenliği

Oracle Advanced Security lisansı ile kullanılabilen , Oracle Data Redaction, uygulamalar tarafından verilen sorgulardan döndürülen verileri maskelemenizi (redakt etmenizi) sağlar. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sütun verilerini redaksiyon yapabilirsiniz: 1- Tam Redaksiyon (Full redaction) : Sütun verilerinin tüm içeriğini çıkarırsınız. Sorgu uygulaması kullanıcısına döndürülen redaksiyon değeri, sütunun veri türüne bağlıdır. Örneğin, NUMBER veri türünün sütunları sıfır