Category : YETKİ VE GÜVENLİK arşivleri - Sayfa

Linked Server’a yeni bir login tanımlamak

Daha önce Oracle’a bağlanacak bir linked server tanımlama işlemine “SQL Server’dan Oracle’a bağlanacak bir Linked Server tanımlamak” isimli makalemde değinmiştim. Şimdi...

Read More