MongoDB Community Edition Kurulumu

mongo

 

Bu yazıda CentOS Linux’a MongoDB Community Edition kurulumu anlatılacaktır. Aynı kurulum şekli RedHat Linux sürümleri için de geçerlidir.

Sürümler:
İşletim Sistemi: CentOS Linux 7 – 64bit
MongoDB: MongoDB Community Edition 3.2

 1. Sunucu üzerinde yönetim için bir kullanıcı oluşturulur.
  [root@mongodbserv ~]# adduser mongodb
  [root@mongodbserv ~]# passwd mongodb
 2. Kurulum için YUM ayarları yapılır. Doğrudan .rpm ile de kurulum gerçekleştirilebilir, paketleri https://www.mongodb.com/download-center#community adresinden indirebilirsiniz. YUM ayarları için /etc/yum.repos.d yolu altına mongodb-org-3.2.repo dosyası oluşturulur ve aşağıdaki gibi ayarlanır.
  [root@mongodbserv ~]# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo
  
  [mongodb-org-3.2]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
  gpgcheck=1
  enabled=1
  gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc
 3. mongodb kullanıcısı ile aşağıdaki şekilde kurulum gerçekleştirilir.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo yum install -y mongodb-org
 4. MongoDB, mongod işlemi kullanılarak çalışır hale getirilir. Aşağıdaki şekilde MongoDB servisi başlatılır.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo service mongod start
 5. Sistem yeniden başlatıldığında otomatik olarak mongod servisinin de başlaması için aşağıdaki gibi ayar yapılır.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo chkconfig mongod on

Not: Varsayılan olarak MongoDB veri dosyalarını /var/lib/mongo yolunda, log dosyalarını ise /var/log/mongodb yolunda saklamaktadır. Bu değerleri değiştirmek için mongod işlemini uygun parametreler ile başlatmak veya konfigurasyon dosyası kullanmak gerekmektedir. Bu ayarlamadan başka bir yazıda söz edilecektir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*

Lütfen captcha kodunu giriniz *

Lütfen Resimdeki Kodu Boşluğa Giriniz.
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lütfen captcha kodunu giriniz *

Lütfen Resimdeki Kodu Boşluğa Giriniz.