Yazar: Ahmet Duruöz

29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , , ,

MySQL sunucundaki max_connections değerini kontrol etme ve güncelleme

MySQL sunucusunda çok fazla bağlantı sorunu yaşayabilir. Bunu düzeltmek için mysql yapılandırmanızdaki max_connections değerini artırabilirsiniz. MySQL sunucusundaki Maks. bağlantı değeri, max_connections adlı değişkenle saklanır. MySQL terminaline ayrıcalıklı kullanıcı ile giriş yaptıktan sonraaşağıdaki sorgu ile max_connections parametresinin mevcut değeri öğrenebilebilir. mysql> SHOW VARIABLES LIKE "max_connections"; +-----------------+-------+ | Variable_name | Value | +-----------------+-------+ | max_connections | 150 […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , , , ,

MySQL veritabanında yetkili kullanıcı oluşturulması

MySQL veritabanında kullanıcı oluşturmak için “CREATE USER” komıutu kullanılır. Bir kullanıcnın herhangi bir veritabanında tam yetkili olması için “GRANT ALL PRIVILEGES” komutu ile ilgili veritabanında olabilecek tüm yetkiler verilmiş olur. Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır. mysql -u root -p Aşağıdaki şekilde yeni kullanıcı oluşturulabilir. mysql> CREATE USER 'test_user'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre'; […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , ,

Mysql sunucusunda yeni veritabanı oluşturulması

MySQL sunucusunda yeni veritabanı  “CREATE DATABASE” komutu ile oluşturulabilir. Oluşturulacak veritabanının karakter kümesi ve collation özelliğinin ne olacağının bilinmesi gerekmektedir. Bir MySQL veritabanının desteklediği karakter kümleri ve collation’ları “SHOW CHARACTER SET;” komutu ile öğrenebilirsiniz.   mysql> SHOW CHARACTER SET;   Veritabanı oluşturmak için root ile sunucuya bağlanılır. mysql -u root -p   Sonrasında aşağıdaki gibi […]
29 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

Mysql veritabanlarında REPLACE fonksiyonunun kullanımı

Mysql veritabanlarındaki bir tablonun kolonlarındaki verinin belirli bir bölümünü değiştirmek için REPLACE fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyonun kullanımı aşağıdaki gibidir.  UPDATE tablo_adi SET kolon_adi = REPLACE(kolon_adi,'aranacak_icerik','degistirilecek_icerik') WHERE kosul; Örneğin test isimli tablodaki aciklama isimli kolonundaki veriler içinde yer alan “Ankara” ifadesini “İstanbul” olarak değiştirmek için aşağıdaki gibi bir sql ifadesi kullanılabilir. UPDATE test SET aciklama = […]
20 Mar by Ahmet Duruöz Etiketler: , ,

Oracle veritabanı 12.2.0.1 versiyonundaki parallel sorgulardaki “PX Deq: Table Q Normal” bekleme olayı

12.2.0.1 versiyonundaki veritabanlarında “insert into select … ” şeklindeki sorgular,  DOP 32 olarak parallel çalıştırıldığında , tüm paralel proseslerde “PX Deq: Table Q Normal” şeklinde bekleme olayı görülmekte ve sorgu tamamlanmamaktadır. Farklı DOP ile çalıştırıldığında sorun yaşanmamaktadır. Sorun görülen sorgular aşağıdaki gibi olacaktır.  SQL> INSERT /*+ APPEND */ INTO TABLO SELECT .... Sorunun sebebi 29252790 […]