Cellcli komutları

CellCLI  — Cell Command Line Interpreter (Exadata) # cellcli # cellcli -e list cell # cellcli -x -n -e "list metrichistory where objectType='CELL'" Yardım komutu: CellCLI> help HELP [topic] Available Topics: ALTER ALTER ALERTHISTORY ALTER CELL ALTER CELLDISK ALTER GRIDDISK ALTER IORMPLAN ALTER LUN ALTER PHYSICALDISK ALTER QUARANTINE ALTER THRESHOLD ASSIGN KEY CALIBRATE CREATE CREATE

Exadata Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek

Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek için cellcli kullanılabilir. Mevcut durumu öğrenmek için : CellCLI> list cell detail ......... notificationMethod:     mail notificationPolicy:     critical,warning,clear ......... smtpFrom:               "Oracle Database Machine" smtpFromAddr:           exadata@firma.com.tr smtpPort:               25 smtpPwd:         

ORA-04030: out of process memory

Çok garip bir çözümü olan bu hatayı paylaşmak istedim. HATA: Bir sorgu çalıştırıldığında ORA-04030: out of process memory when trying to allocate nn kilobytes şeklinde bir hata alınıyor. ÇÖZÜM: pga değerini düşünürün

Oracle IAS BIND (Address already in use) hatası

HATA: opmn servisleri başlatıldığında BIND (Address already in use) x.x.x.x:393478144 – listener BIND failed şeklinde bir hata alınıyor. /oracle/product/ias/opmn/logs/ons.log  içeriği : ---------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/27 14:53:21 [4] ONS server initiated 09/08/27 14:53:21 [2] BIND (Address already in use) 09/08/27 14:53:21 [2] x.x.x.x:393478144 - listener BIND failed 09/08/27 14:53:21 [4] Listener thread 2057: x.x.x.x:393478144 (0x404) terminating 09/08/27 14:53:21

Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 (HP-UX)

HP-UX platformlarda karşılaşılan bir sorundur. SORUN: “Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 ” hatası ile birçok trace dosyaları oluşturuluyor. ÇÖZÜM: Oracle 9.2 veri tabanlarında ASYNCH_IO pasifleştirmek için : $ chown bin:bin /dev/async $ chmod 660 /dev/async Bu değişiklik asenkron I/O kullanan diğer uygulamaları da etkileyecektir. dba grubuna MLOCK ayrıcalığı tanıyın. $ /usr/sbin/setprivgrp dba  MLOCK $