Author : Engin Yılmaz, Yazar: Veritabanı Bilgi Havuzu

PostgreSQL sürümünün 10’dan 11’e yükseltilmesi

merhaba, Upgrade işlemnde başlamadan önce şu kritik uyarıyı yapamak istiyorum,  postgresql.conf ve pg_hba.conf dosyalarınızın konfiğini tekrar yapmanız gerekecek bu dosyalar...

Read More

PostgreSQL trigger ile kolon şifreleme

Postgresql de trigger ile gelen kaydı yakalayıp, şifreleyip tabloya yazabiliriz. Tabloyu oluşturalım, CREATE TABLE hadiartik ( sendika text,tapu text,hash bytea...

Read More

POSTGRESQL PGCRYPTO İLE KOLON ŞİFRELEME

Öncelikle extension yok ise aşağıdaki komut ile oluşturulur. CREATE EXTENSION pgcrypto; kullanacağımız fonksiyonlar; PGP_SYM_ENCRYPT(‘kolona girilecek olan değer’,‘AES_KEY’)PGP_SYM_DECRYPT(kolon_ismi::bytea,‘AES_KEY’) Örnek: Tablo create...

Read More

POSTGRESQL VERİTABANI VACUUM

Postgresql veritabanında vacuum nedir nasıl kullanılıra değinecek olursak;  VACUUM ANALYZE ile birlikte sorgu planlayıcısının kullandığı istatistiklerin güncel olmasını sağlar silinmiş kayıtların...

Read More

POSTGRESQL VERİTABANI MONITORING

Postgresql servisinin ayaktamı olup/olmadığının kontrol için, ps -ef | grep postgres RAM / CPU  durumunun kontrolu için; top Disk durumu...

Read More