Kategori: ORACLE

1 Eyl by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

Temp dosyaları ile ilgili ORA-01187 ORA-01110 hatası

Sistemin varsayılan temp tablo alanının TMP olduğunu varsayalım. HATA: ORA-01187: cannot read from file n because it failed verification tests ORA-01110: data file n: ‘/oradata/orcl/temp01.dbf’ Sistemde yeni temp tbs oluşturulur: SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP2 TEMPFILE  '/oradata/orcl/temp2_01.dbf' SIZE 10G AUTOEXTEND OFF EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M; Sistemin varsayılan temp tbs ‘si yeni oluşturulan TEMP2 […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)

Hatayı aldığımız kullanıcının SCOTT olduğunu varsayalım. Bu durumda SCOTT kullanıcısı için kontrol listesi oluşturulmalıdır. Bunun için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. BEGIN --Daha önceden network_servisi.xml ACL oluşturuldu ise aşağıdaki satırın aktif hale getirin. --DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL('network_servisi.xml'); DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL( acl => 'network_servisi.xml', description => 'ORCL ACL', principal => 'SCOTT', is_grant => true, privilege => 'connect'); DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE( acl => 'network_servisi.xml', principal => […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Enterprise Manager OC4J Configuration issue

HATA : OC4J Configuration issue. <ORACLE_HOME>/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_<SUNUCU>_<SID> not found. ÇÖZÜM : sysman ve dbsnmp kullanıcılarının şifrelerini değiştirilir ve EM Repository yeniden oluşturulur. SQL> alter user sysman identified by <yeni_sifre>; SQL> alter user dbsnmp identified by <yeni_sifre>; $ emca -config dbcontrol db -repos create    
1 Eyl by Ahmet Duruöz

ARCn:Switch failed , ARC1:Switch failed

Arşiv log modda çalışan veri tabanlarında arşiv log hedef dizini dolduğunda bu hata alınmaktadır. ÇÖZÜM: Çözüm olarak arşiv log hedef dizinindeki doluluk azaltılmalıdır. Bunun için geçmiş log dosyalarını yedekleyip, silebilirsiniz. RMAN > delete archivelog all completed before 'sysdate-7';