Kategori: ORACLE

RMAN komutları asılı kalıyor

Hata: RMAN ile bağlanılıp herhangi bir komut verildiğinde çıktı üretiyor ama komut tamamlanmıyor ve bekliyor. Sebep: Çalıştırılabilir dosyalarındaki bozukluk. Çözüm: Veri tabanını kapatıp, tüm çalıştırılabilir dosyaları yeniden derleyiniz. $ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib $ make -f ins_rdbms.mk install Bu işlem sonrasında oracle binary dosyasının haklarının 6751 (-rwsr-s–x) olduğundan emin olun. Değilse oracle kullanıcısı ile $ cd $ORACLE_HOME/bin […]

ORA-27054: NFS file system where the file is created or resides is not …

Hata: NFS ile mount edilen bir dizinde dosya oluşturmaya çalıştığında ORA-27054: NFS file system where the file is created or resides is not mounted with correct options şeklinde hata alınmaktadır ve dosya oluşturulamamaktadır. Sebep: NFS mount opsiyonları hatalıdır. Çözüm: NFS ile mount edilen dizin için opsiyonlar aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu opsiyonlarla yeninden mount edilmelidir. rw,bg,hard,nointr,rsize=32768,wsize=32768,tcp,vers=3,timeo=600,actimeo=0,noac

ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client

Hata: İstemciler veri tabanına bağlanmaya çalıştığında “ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client” şeklinde hata üretip bağlantı yapılamıyordu. Sebep: local_listener paremetresindeki host tanımının eksik yapılması. Çözüm: local_listener parametresindeki (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip)(PORT=1521)))) şeklindeki tanımlama (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip.domain.local)(PORT=1521)))) şeklinde (domain.local veri tabanının çalıştığı domain adı ) değiştirilmelidir. Veri tabanı RAC ise bu değişikilk yapılırken sid=’XX’ tanımı da eklenmelidir. SQL> alter system […]

java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state

SORUN: Sorgu çalıştırıldığında “java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state” hatası alınıyor. SEBEP: Kullanılan JDBC sürücüsü ile bağlantı sağlanılan veri tabanı versiyonu uyumsuzdur. ÇÖZÜM: Uygulamada kullanılan JDBC sürüsünün versiyonunu yükseltin. Yeni versiyonları aşağıdaki adresten indirilebilir. http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html

ORA-00600: internal error code, arguments: [kpoal8-1]

Sorun: Oracle veri tabanındaki db link ile sql server dan veri çekmeye çalışıldığında ORA-600 hatası  oluşuyor. Sebep: Veri tabanı parametrelerinden cursor_sharing parametresinin force olarak ayarlanması. (bug: 11858021 – ORA-600 KPOAL8-1 SELECTING USING DG4DRDA WITH CURSOR_SHARING=FORCE) Çözüm: cursor_sharing parametresini exact olarak değiştirmek yada 11858021 numaralı yamayı uygulamak. Veri tabanı versiyonu 11.2.0.2 ise bu yama uygulanabilir.