Cellcli komutları

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Cellcli komutları

CellCLI  — Cell Command Line Interpreter (Exadata) [crayon-5df4277751024197770555/] Yardım komutu: [crayon-5df427775102c029250673/] Bilgi edinme komutları: [crayon-5df427775102f793601327/] Listeme komutları : [crayon-5df4277751031863277074/] Oluşturma komutları : [crayon-5df4277751035138332208/] Değişiklik komutları : [crayon-5df427775103e720955487/] Dışarı aktarma : [crayon-5df4277751043129217000/] İçeri aktarma : [crayon-5df4277751045570291910/] Tahsit etme : [crayon-5df4277751046147814884/] Kalibrasyon : [crayon-5df4277751048781343168/] Ayarlamalar : [crayon-5df4277751049836311239/] Çıktıları dosyaya kayıt etmek : [crayon-5df427775104b601926967/] Betik çalıştırma : [crayon-5df427775104c886665643/] […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Exadata Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek

Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek için cellcli kullanılabilir. Mevcut durumu öğrenmek için : [crayon-5df427775230c153103207/] Değiştirmek için: [crayon-5df4277752312305598001/] Test etmek için : [crayon-5df4277752314857410064/] Test sonrasında “CELL orclcel01 Test Message” şeklinde konulu bir e-posta gelirse sorun yok demektir. Uyarı e-postalarını kapatmak için : [crayon-5df4277752316307632418/] Uyarı e-postalarını açmak için: [crayon-5df4277752317264958963/] yada [crayon-5df4277752319894620236/] komutları kullanılabilir.
1 Eyl by Ahmet Duruöz

ORA-04030: out of process memory

Çok garip bir çözümü olan bu hatayı paylaşmak istedim. HATA: Bir sorgu çalıştırıldığında ORA-04030: out of process memory when trying to allocate nn kilobytes şeklinde bir hata alınıyor. ÇÖZÜM: pga değerini düşünürün
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Oracle IAS BIND (Address already in use) hatası

HATA: opmn servisleri başlatıldığında BIND (Address already in use) x.x.x.x:393478144 – listener BIND failed şeklinde bir hata alınıyor. [crayon-5df42777526da617029254/] SORUN: opmn kapalı olduğu halde opmn.xml dosyasında belirtilen request portu farklı bir servis tarafından kullanılıyordu. [crayon-5df42777526e0132530948/] [crayon-5df42777526e2710558608/] [crayon-5df42777526e4517343713/] ÇÖZÜM: [crayon-5df42777526e5774110157/] [crayon-5df42777526e7176419346/]  
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 (HP-UX)

HP-UX platformlarda karşılaşılan bir sorundur. SORUN: “Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 ” hatası ile birçok trace dosyaları oluşturuluyor. ÇÖZÜM: Oracle 9.2 veri tabanlarında ASYNCH_IO pasifleştirmek için : [crayon-5df4277752a2f674406058/] Bu değişiklik asenkron I/O kullanan diğer uygulamaları da etkileyecektir. dba grubuna MLOCK ayrıcalığı tanıyın. [crayon-5df4277752a34820567674/] aşağıdaki satırı ekleyin. [crayon-5df4277752a36852289304/] [crayon-5df4277752a38454151825/] Oracle 10.2 versiyonundan sonrakilerde aşağıdaki parametreler […]