java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state

java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state

SORUN: Sorgu çalıştırıldığında “java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state” hatası alınıyor. SEBEP: Kullanılan JDBC sürücüsü ile bağlantı sağlanılan veri tabanı versiyonu uyumsuzdur. ÇÖZÜM: Uygulamada kullanılan JDBC sürüsünün versiyonunu yükseltin. Yeni versiyonları aşağıdaki adresten indirilebilir. http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html

ORA-00600: internal error code, arguments: [kpoal8-1]

Sorun: Oracle veri tabanındaki db link ile sql server dan veri çekmeye çalışıldığında ORA-600 hatası  oluşuyor. Sebep: Veri tabanı parametrelerinden cursor_sharing parametresinin force olarak ayarlanması. (bug: 11858021 – ORA-600 KPOAL8-1 SELECTING USING DG4DRDA WITH CURSOR_SHARING=FORCE) Çözüm: cursor_sharing parametresini exact olarak değiştirmek yada 11858021 numaralı yamayı uygulamak. Veri tabanı versiyonu 11.2.0.2 ise bu yama uygulanabilir.