Exadata cell node üzerindeki aktif istekler nasıl görüntülenir ?

Aktif bir istek, cell node tarafından işlenen I/O isteklerinin istemci veya uygulama merkezli görünümünü temsil eder. Bir cell node üzerindeki aktif istekleri aşağıdaki şekilde görüntüleyebilirsiniz. İlgili cellnode üzerinden cellcli ile aktif istekleri görüntülemek mümkündür. Aşağıdaki komut ile tüm aktif istekleri görüntüleyebiliriz. Aktif isteklerin detalı şekilde görüntülenmesi için aşağıdaki komut kullanılabilir. Belirli bir istek hakkında detaylı

Exadata ve bileşenlerinin seri numaralarının tespiti

Exadata ve içerisindeki bileşenlerin seri numalarının tespiti için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Exadata Rack Herhangi bir node üzerinden çalıştırılabilir. ipmitool sunoem cli "show /SP system_identifier" Compute Node Compute node üzerinden çalıştırılmalıdır. dmidecode -s system-serial-number Cell Node Cell node üzerinden çalıştırılmalıdır. dmidecode -s system-serial-number InfiniBand Switch İlgili switch’e root ile ssh üzerinden bağlantı yapılıp komut çalıştırıldığında Sun_Serial_Number

Exadata , compute ve cell node Service Processor (SP) resetleme

Compute node ve cell node ‘ların ILOM SP’sini aşağıdaki şekilde resetleyebiliriz: Ilom IP’si ile ssh üzerinden bağlanıp, aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. ->reset /SP IPMItool, ile herhangi bir node üzerinden , ilom ip’leri kullanılarak ilgili sunucunun ilom sp’si resetlenebilir: ipmitool -U root -P <password> -H <SP-IPaddress> bmc reset cold SP-IPaddress , ilom IP addrestir. Diğer bir yöntem

Exadata – Disk scrubbing özelliği

Disk scrubbing , Exadata cell node’lar üzerinde , sistem performansından ödün vermeden , sistem boşta iken diskin bozuk sektörünü otomatik olarak onarmak için vardır. Belirli periyotlarda , disklerin boşta olduğu zamanlarda çalışarak , diskteki bozuk alanları (bad sector) onarmaya çalışır. Eğer diskte fazla bozuk alan oluşmaya başladıysa , scrubbing aralığını sıklaştırabilirsiniz. Disk scrubbing aktivitesi ile

Exadata ortamındaki “Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG” hatası

Exadata veritabanı sunucularında, voting dosyalarının olduğu cellnode’larda erişim sağlayamadığında ve erişim sağlandıktan sonra bile aşağıdaki gibi relocation hatası alınabilmektedir. DBFS_DG disk grubuna erişim olsa bile bu hata gelebilmektedir.  NOTE: Attempting voting file relocation on diskgroup DBFS_DG NOTE: Failed voting file relocation on diskgroup DBFS_DG Öncelikle voting dosyalarını kontrol edelim. [root@exadb01 ~]# /u01/app/12.2.0.1/grid/bin/crsctl query css votedisk ##