Data Pump Export işleminin ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanması

Expdp ile yedek alınırken lob alanı olan bir tabloya geldiğinde ORA-31693 ORA-02354 ve ORA-01555 hataları ile sonlanabilmektedir. Bunun iki temel sebebi bulunmaktadır. İlgili tablodaki LOB alanında corruption olabilir. İlgili tablonun LOB tetention değeri olması gereken gibi değildir. Expdp işlemi aşağıdaki şekilde sonlanmaktadır. ORA-31693: Table data object "KULLANICI"."TABLO" failed to load/unload and is being skipped due