Author : Ahmet Duruöz, Yazar: Veritabanı Bilgi Havuzu

Chrony istemcisinin, Windows NTP Sunucularından zaman senkronizasyonu yapmaması

Oracle Linux 7.0 ve sonraki versiyonlardaki ntpd yerine kullanılan chrony , varsayılan ayarlarla çalıştırıldığında Windows NTP sunucularından zaman senkronizasyonu yapmamaktadır....

Read More

Drop tablespace işlemindeki ORA-02429: cannot drop index used for enforcement of unique/primary key hatası

Oracle veritabanlarında bir tablo alanında daha önceden oluşturulan bir tabloya ait constrain’ler olduğunda tablo alanın silinmesine izin verilmemektedir. Tablo alanı...

Read More

Oracle Exadata infiniband switch portları AutomaticHighErrorRate sebebiyle down olduğunda nasıl up yapılır ?

Oracle Exadata infiniband switch portlarındaki hata sayısı belirtilen eşik değerlere ulaştığında otomatik olarak AutomaticHighErrorRate olacak şekilde down duruma getirilmektedir. Sorun...

Read More

ORA-00600: internal error code, arguments: [qesmaGetTblSeg_INT_3] hatası

29871098 numaralı bug sebebiyle partitioned tablolardaki DML işlemlerinde “ORA-00600: internal error code, arguments: [qesmaGetTblSeg_INT_3] ” şeklinde hata görülmektedir. Hatanın çözümü...

Read More

CRS-6706: Oracle Clusterware Release patch level (‘xxx’) does not match Software patch level (‘yyy’)

Oracle Grid 12.1 yada 12.2 versiyonlarında crs açılırken yama seviyelerinin farklı olmasına bağlı olarak  “CRS-6706: Oracle Clusterware Release patch level...

Read More