Etiket: MySQL

Mysql veritabanlarındaki temp (geçici) tablolar

Temp tablolar geçici verileri tutmak için çok yararlı olabilir. Geçici tablolar seçeneği MySQL’de 3.23 ve üzeri sürümlerde mevcuttur. Oturum sona erdiğinde veya bağlantı kapatıldığında geçici tablo otomatik olarak drop edilir. Kullanıcı ayrıca geçici tabloları manuel de drop edebilir. Aynı temp tablo adı aynı anda birçok bağlantıda kullanılabilir, çünkü temp tablo yalnızca bu tabloyu oluşturan istemci […]

Mysql sunucusundaki mevcut bir kullanıcının adının değiştirilmesi

Mysql sunucusundaki mevcut bir kullanıcının adının sonradan değiştirilmesi mümkündür.  Bunun için root ile mysql sunucusuna bağlandıktan sonra “rename” komutu ile işlem yapılabilir. Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır.   mysql -u root -p   Aşağıdaki şekilde kullanıcı adı değiştirilebilir.   MariaDB [(none)]> rename user 'test_user'@'%' to 'deneme_user'@'%'; Query OK, 0 rows affected […]

MySQL sunucundaki max_connections değerini kontrol etme ve güncelleme

MySQL sunucusunda çok fazla bağlantı sorunu yaşayabilir. Bunu düzeltmek için mysql yapılandırmanızdaki max_connections değerini artırabilirsiniz. MySQL sunucusundaki Maks. bağlantı değeri, max_connections adlı değişkenle saklanır. MySQL terminaline ayrıcalıklı kullanıcı ile giriş yaptıktan sonraaşağıdaki sorgu ile max_connections parametresinin mevcut değeri öğrenebilebilir. mysql> SHOW VARIABLES LIKE "max_connections"; +-----------------+-------+ | Variable_name | Value | +-----------------+-------+ | max_connections | 150 […]

MySQL veritabanında yetkili kullanıcı oluşturulması

MySQL veritabanında kullanıcı oluşturmak için “CREATE USER” komıutu kullanılır. Bir kullanıcnın herhangi bir veritabanında tam yetkili olması için “GRANT ALL PRIVILEGES” komutu ile ilgili veritabanında olabilecek tüm yetkiler verilmiş olur. Root ile MySQL sunucusuna bağlandıktan sonra ilgili işlemler yapılmalıdır. mysql -u root -p Aşağıdaki şekilde yeni kullanıcı oluşturulabilir. mysql> CREATE USER 'test_user'@'%' IDENTIFIED BY 'sifre'; […]

Mysql sunucusunda yeni veritabanı oluşturulması

MySQL sunucusunda yeni veritabanı  “CREATE DATABASE” komutu ile oluşturulabilir. Oluşturulacak veritabanının karakter kümesi ve collation özelliğinin ne olacağının bilinmesi gerekmektedir. Bir MySQL veritabanının desteklediği karakter kümleri ve collation’ları “SHOW CHARACTER SET;” komutu ile öğrenebilirsiniz.   mysql> SHOW CHARACTER SET;   Veritabanı oluşturmak için root ile sunucuya bağlanılır. mysql -u root -p   Sonrasında aşağıdaki gibi […]