Kategori: ORACLE

1 Eyl by Ahmet Duruöz

ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client

Hata: İstemciler veri tabanına bağlanmaya çalıştığında “ORA-12502: TNS:listener received no CONNECT_DATA from client” şeklinde hata üretip bağlantı yapılamıyordu. Sebep: local_listener paremetresindeki host tanımının eksik yapılması. Çözüm: local_listener parametresindeki (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip)(PORT=1521)))) şeklindeki tanımlama (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=node-vip.domain.local)(PORT=1521)))) şeklinde (domain.local veri tabanının çalıştığı domain adı ) değiştirilmelidir. Veri tabanı RAC ise bu değişikilk yapılırken sid=’XX’ tanımı da eklenmelidir. SQL> alter system […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state

SORUN: Sorgu çalıştırıldığında “java.sql.SQLException: OALL8 is in an inconsistent state” hatası alınıyor. SEBEP: Kullanılan JDBC sürücüsü ile bağlantı sağlanılan veri tabanı versiyonu uyumsuzdur. ÇÖZÜM: Uygulamada kullanılan JDBC sürüsünün versiyonunu yükseltin. Yeni versiyonları aşağıdaki adresten indirilebilir. http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html
1 Eyl by Ahmet Duruöz

ORA-00600: internal error code, arguments: [kpoal8-1]

Sorun: Oracle veri tabanındaki db link ile sql server dan veri çekmeye çalışıldığında ORA-600 hatası  oluşuyor. Sebep: Veri tabanı parametrelerinden cursor_sharing parametresinin force olarak ayarlanması. (bug: 11858021 – ORA-600 KPOAL8-1 SELECTING USING DG4DRDA WITH CURSOR_SHARING=FORCE) Çözüm: cursor_sharing parametresini exact olarak değiştirmek yada 11858021 numaralı yamayı uygulamak. Veri tabanı versiyonu 11.2.0.2 ise bu yama uygulanabilir.