Data Pump kullanımına örnek

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Data Pump kullanımına örnek

EXPORT: SQL> CREATE OR REPLACE DIRECTORY test_dir AS '/oracle/oradata/'; SQL> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY test_dir TO system;   $ expdp system/oracle full=y directory=test_dir parallel=4 dumpfile=test%U.dmp logfile=exp01.log   yada $ nohup expdp system/oracle full=y directory=test_dir parallel=4 dumpfile=test%U.dmp logfile=exp01.log &   yada $ expdp system/oracle schemas=SCOTT directory=test_dir parallel=2 dumpfile=test%U.dmp logfile=exp01.log   yada $ expdp system/oracle tables=emp,dept […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Listener detaylı gözlemleme (trace)

Network problemleri nedeniyle sürekli bağlantı kopuyor , zaman aşımları oluşuyor ve siz network ekibinizi ikna edemiyorsanız, detaylı inceleme için istemci ve listener arasındaki olayları detaylandırabilirsiniz. Bunun için : İstemci tarafındaki sqlnet.ora dosyasına aşağıdakileri ekleyin. TRACE_LEVEL_CLIENT=16 TRACE_FILE_CLIENT=CLIENT TRACE_DIRECTORY_CLIENT=<trace dosyalarının yazılacağı alan> TRACE_TIMESTAMP_CLIENT=on TRACE_UNIQUE_CLIENT=on   Sunucu tarafındaki sqlnet.ora dosyasına aşağıdakileri ekleyin. TRACE_LEVEL_SERVER=16 TRACE_FILE_SERVER=SERVER TRACE_DIRECTORY_SERVER=<trace dosyalarının yazılacağı alan> […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Birbirlerini kilitleyen session’ların tespiti

Birbirlerini kilitleyen sessionların bilgilsine aşağıdaki sorgu ile ulaşabilirsiniz.   SQL > select s1.username || '@' || s1.machine || ' ( SID=' || s1.sid || ' )  is blocking ' || s2.username || '@' || s2.machine || ' ( SID=' || s2.sid || ' ) ' AS blocking_status from v$lock l1, v$session s1, v$lock l2, v$session […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Update yetkisi olmadan tablo güncelleme

11gr2 versiyonlarında test ettiğim bir sorundan bahsedeceğim. Bir tabloda select hakkı olan her kullanıcı o tabloyu güncelleyebiliyor. Nasıl mı ? Aşağıdaki adımları veritabanınında deneyebilirsiniz. Güncelleme yapıldığını göreceksiniz.     [oracle@oradb ~]$ sqlplus / as sysdba SQL*Plus: Release 11.2.0.3.0 Production on Wed May 6 16:08:48 2015 Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved. Connected to: […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

En kolay yoldan sql cümlesi iyileştirmesi nasıl yapılır ?

İyileştireceğimiz sorgunun sql_id si bjyanqt9q718f olduğunu varsayalım. Öncelikle aşağıdaki prosedürü çalıştırıp iyileştirme işi oluşturuyoruz. DECLARE ret_val VARCHAR2(4000); BEGIN ret_val := dbms_sqltune.create_tuning_task( task_name=>'task_01', sql_id=>'bjyanqt9q718f'); dbms_sqltune.execute_tuning_task('task_01'); END; /   Prosedür sorunsuz tamamlandıysa , ki bazen sorun çıkarabiliyor, aşağıdaki sorgu ile de oluşturulan iyileştirme önerisini görebiliriz. SQL> SELECT dbms_sqltune.report_tuning_task('task_01') FROM dual;