ASM diskgrup silme işlemleri

1 Eyl by Ahmet Duruöz

ASM diskgrup silme işlemleri

Bir ASM den disk group silmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Enterprise Manager , asmca ve sqlplus ile yapmak mümkün. Burada sqlplus ile yapılışı anlatılacaktır. Öncelikle rac gibi sistemlerde diskgrubu ile işlem yapacağınız anı(instance) dışındakilerde silinecek diskgrubunun dismount yapılmış olması gerekli. Bunun için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. $ORACLE_SID=+ASM<n> $ORACLE_HOME=/dizin/asm/ev şeklindeki düzenlemeler yapıldıktan sonra SQL> alter diskgroup <diskgrup_adi> […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Solaris üzerinde ASM hakkında

Solaris için ASM ye verilecek diskin ilgili partition’ı 0. silindirden başlamayacak. en az 10. silindirden başlatmalısınız. Aksi takdirde işlem yapamayacaktır. Ayrıca diskin /dev/rdsk/xxxx dosyalarının hakları grid_kullanıcı:grid_grup ve 660 olmalıdır.
1 Eyl by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

Bozuk UNDO tablo alanının düzeltilmesi.

Oracle UNDO tablo alanı bozulmuş ise  aşağıdaki gibi hata almak mümkün olabilmektedir. ORA-00376: file string cannot be read at this time UNDO segmentler bozulduğunda özetle aşağıdakiler yapılmalıdır : AUTO olan undo_management parametresi MANUAL yapılmalı. Yeni bir UNDO tablo alanı oluşturulmalı. Sorunlu UNDO tablo alanı kaldırılmalı. MANUAL olan undo_management parametresi AUTO yapılmalı ve undo_tablespace parametresi yeni […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

AWR baseline drop işlemi

Oluşturulan AWR baseline lar snap shot ların saklanmasına sebep olduğundan eski snapshotları silmek istediğinizde izin verilmeyecektir. Bu yüzden var olan baseline ‘ ları drop etmek gerekmektedir. Var olan baseline’ları sorgulamak için;   SQL> select * from WRM$_BASELINE; Baseline’ları drop etmek için;   SQL> EXECUTE DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.DROP_BASELINE ( baseline_name => 'AWR_1349955207167',cascade =>true,dbid=>697904151 ); komutlarını kullanabilirsiniz.
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Alert.log hatalarını sql sorgusu ile sorgulamak

Alert.log ta oluşan hataları sorgu ile de tespit edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki sorguları kullanabilirsiniz. 20 satır getirmek için; SQL> select message_text from X$DBGALERTEXT where rownum <= 20; yada  SQL>  SELECT inst_id, originating_timestamp, MESSAGE_TEXT FROM TABLE ( gv$ ( CURSOR ( SELECT inst_id, originating_timestamp, MESSAGE_TEXT FROM v$diag_alert_ext WHERE     originating_timestamp > (SYSDATE - 2) AND MESSAGE_TEXT […]