Solaris üzerinde ASM hakkında

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Solaris üzerinde ASM hakkında

Solaris için ASM ye verilecek diskin ilgili partition’ı 0. silindirden başlamayacak. en az 10. silindirden başlatmalısınız. Aksi takdirde işlem yapamayacaktır. Ayrıca diskin /dev/rdsk/xxxx dosyalarının hakları grid_kullanıcı:grid_grup ve 660 olmalıdır.
1 Eyl by Ahmet Duruöz Etiketler: ,

Bozuk UNDO tablo alanının düzeltilmesi.

Oracle UNDO tablo alanı bozulmuş ise  aşağıdaki gibi hata almak mümkün olabilmektedir. ORA-00376: file string cannot be read at this time UNDO segmentler bozulduğunda özetle aşağıdakiler yapılmalıdır : AUTO olan undo_management parametresi MANUAL yapılmalı. Yeni bir UNDO tablo alanı oluşturulmalı. Sorunlu UNDO tablo alanı kaldırılmalı. MANUAL olan undo_management parametresi AUTO yapılmalı ve undo_tablespace parametresi yeni […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

AWR baseline drop işlemi

Oluşturulan AWR baseline lar snap shot ların saklanmasına sebep olduğundan eski snapshotları silmek istediğinizde izin verilmeyecektir. Bu yüzden var olan baseline ‘ ları drop etmek gerekmektedir. Var olan baseline’ları sorgulamak için;   SQL> select * from WRM$_BASELINE; Baseline’ları drop etmek için;   SQL> EXECUTE DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.DROP_BASELINE ( baseline_name => 'AWR_1349955207167',cascade =>true,dbid=>697904151 ); komutlarını kullanabilirsiniz.
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Alert.log hatalarını sql sorgusu ile sorgulamak

Alert.log ta oluşan hataları sorgu ile de tespit edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki sorguları kullanabilirsiniz. 20 satır getirmek için; SQL> select message_text from X$DBGALERTEXT where rownum <= 20; yada  SQL>  SELECT inst_id, originating_timestamp, MESSAGE_TEXT FROM TABLE ( gv$ ( CURSOR ( SELECT inst_id, originating_timestamp, MESSAGE_TEXT FROM v$diag_alert_ext WHERE     originating_timestamp > (SYSDATE - 2) AND MESSAGE_TEXT […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

Grid Infrastructure bileşenlerini yeniden konfigüre etmek

Var olan bir sunucuyu başka bir sunucu olarak klonladınız , ASM diskleri ve tüm dosyalar taşınmasına rağmen ohas css asm db vs açılmıyorsa , aşağıdaki adımlarla yeniden konfigüre edebilirsiniz. Öncelikle var olan konfigürasyonu temizleyelim: root ile: <$GRID_HOME>/crs/install/rootcrs.pl -deconfig -force Yeniden konfigüre edelim : <$GRID_HOME>/root.sh Bu işlemlerden sonra crs_stat -t Name           Type  […]