RMAN : PLS-00201: identifier ‘DBMS_BACKUP_RESTORE.SET_CHARSET’ must be declared

1 Eyl by Ahmet Duruöz

RMAN : PLS-00201: identifier ‘DBMS_BACKUP_RESTORE.SET_CHARSET’ must be declared

Hata: Rman e bağlantı yapıldığında “PLS-00201: identifier ‘DBMS_BACKUP_RESTORE.SET_CHARSET’ must be declared” şeklinde bir hata verip bağlantı sağlanamıyordu. Sebep: Sorunlu DBMS_BACKUP_RESTORE paketi yada geçersiz sys nesneleri yada database logon tetikleyicisi ile current şemanın değiştirilmesi olabilir. Çözüm: Öncelikle logon tetikleyicilerini kontrol edin. Eğer tüm bağlantılarda current şemayı değiştiren bir tetikleyici varsa bunu silin. yada SYS şemasındaki geçersiz […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

DBSNMP kullanıcısı belli bir müddet sonra kilitleniyor.

Hata : DBSNMP kullanıcısı belli bir müddet sonra kilitleniyor. Sebep: Bir uygulama(büyük ihtimalle EM içindeki bir uygulama) bu kullanıcı ile giriş yapmaya çalışıyor. Uygulamanın kullandığı şifre ile dbsnmp şifresi farklı olduğundan default profildeki FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 10 olduğundan, 10 denemeden sonra bu kullanıcı kilitleniyor. Çözüm: Ya bu uygulamanın ne olduğu bulunup, kullandığı şifre güncellenecek (ben bulamadım ), […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

RMAN-08132: WARNING: cannot update recovery area reclaimable file list

Hata: Yedek alma sırasında RMAN aşağıdaki hataları veriyor. ORA-00245: control file backup operation failed RMAN-08132: WARNING: cannot update recovery area reclaimable file list Sebep: RMAN konfigürasyonundaki Snapshot Controlfile olarak verilen dizine RAC sunucularının tamamı tarafından erişilebilir olmaması. Çözüm: RMAN > show all; ..... CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/dbs/snapcf_orcl1.f'; # default ayarlarının değiştirilmesi gerekiyor. Buradaki […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

RMAN komutları asılı kalıyor

Hata: RMAN ile bağlanılıp herhangi bir komut verildiğinde çıktı üretiyor ama komut tamamlanmıyor ve bekliyor. Sebep: Çalıştırılabilir dosyalarındaki bozukluk. Çözüm: Veri tabanını kapatıp, tüm çalıştırılabilir dosyaları yeniden derleyiniz. $ cd $ORACLE_HOME/rdbms/lib $ make -f ins_rdbms.mk install Bu işlem sonrasında oracle binary dosyasının haklarının 6751 (-rwsr-s–x) olduğundan emin olun. Değilse oracle kullanıcısı ile $ cd $ORACLE_HOME/bin […]
1 Eyl by Ahmet Duruöz

ORA-27054: NFS file system where the file is created or resides is not …

Hata: NFS ile mount edilen bir dizinde dosya oluşturmaya çalıştığında ORA-27054: NFS file system where the file is created or resides is not mounted with correct options şeklinde hata alınmaktadır ve dosya oluşturulamamaktadır. Sebep: NFS mount opsiyonları hatalıdır. Çözüm: NFS ile mount edilen dizin için opsiyonlar aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu opsiyonlarla yeninden mount edilmelidir. rw,bg,hard,nointr,rsize=32768,wsize=32768,tcp,vers=3,timeo=600,actimeo=0,noac