Exadata cell server ORA-700 ORA-600 gibi hatalar

Cell server üzerinde ORA-700 yada ORA-600 gibi disk hataları için yapılması gereken öncelikle fiziksel bir arıza olup olmadığını kontrol etmektir. Disk ile ilgili fiziksel bir arıza var ise diski değiştirin. Yok ise cellsrv servislerini yeniden başlatın. root ile $ cellcli -e alter cell restart services cellsrv veya $ service celld restart komutları ile cellsrv yeniden

Cellcli komutları

CellCLI  — Cell Command Line Interpreter (Exadata) # cellcli # cellcli -e list cell # cellcli -x -n -e "list metrichistory where objectType='CELL'" Yardım komutu: CellCLI> help HELP [topic] Available Topics: ALTER ALTER ALERTHISTORY ALTER CELL ALTER CELLDISK ALTER GRIDDISK ALTER IORMPLAN ALTER LUN ALTER PHYSICALDISK ALTER QUARANTINE ALTER THRESHOLD ASSIGN KEY CALIBRATE CREATE CREATE

Exadata Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek

Cell sunuculardaki e-posta uyarı ayarlarını değiştirmek için cellcli kullanılabilir. Mevcut durumu öğrenmek için : CellCLI> list cell detail ......... notificationMethod:     mail notificationPolicy:     critical,warning,clear ......... smtpFrom:               "Oracle Database Machine" smtpFromAddr:           exadata@firma.com.tr smtpPort:               25 smtpPwd:         

ORA-04030: out of process memory

Çok garip bir çözümü olan bu hatayı paylaşmak istedim. HATA: Bir sorgu çalıştırıldığında ORA-04030: out of process memory when trying to allocate nn kilobytes şeklinde bir hata alınıyor. ÇÖZÜM: pga değerini düşünürün

Oracle IAS BIND (Address already in use) hatası

HATA: opmn servisleri başlatıldığında BIND (Address already in use) x.x.x.x:393478144 – listener BIND failed şeklinde bir hata alınıyor. /oracle/product/ias/opmn/logs/ons.log  içeriği : ---------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/27 14:53:21 [4] ONS server initiated 09/08/27 14:53:21 [2] BIND (Address already in use) 09/08/27 14:53:21 [2] x.x.x.x:393478144 - listener BIND failed 09/08/27 14:53:21 [4] Listener thread 2057: x.x.x.x:393478144 (0x404) terminating 09/08/27 14:53:21