Etiket: dbca

Exadata compute node’larda dbca ile alınan [INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s) hatası

Exadata compute node’lar üzerinden Database Configuration Assistant (dbca) çalıştırıldığında tüm node’ların birbirlerileri arasında oracle kullanıcısı için şifresiz olarak ssh bağlantısı bulunmuyorsa , “[INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following node(s) , node1,node2,node3….” şeklinde hata verecektir. Hata mesajı aşağıdaki gibi olacaktır. Sorunun yaşanmaması için tüm node’lardan diğer node’lara şifresiz ssh bağlantı yapılabilmesi gerekmektedir. […]

DBCA aracının ORA-27104 hatasıyla başarısız olması

Oracle 12c versiyonunda , dbca ile veritabanı oluşturulma sırasında , shmall kernel parametresinin doğru ayarlanmamasından kaynaklı “ORA-27104: system-defined limits for shared memory was misconfigured” hatası alınmaktadır. İlgili parametrelerinin düzeltilmesi sonrasında bu hata alınmayacaktır. Muhtemel hata aşağıdaki resimdeki gibi olacaktır.                       64gb bellek olan bir sunucu […]

DBCA “diskgroup +DISK_GRUP_ADI is not compatible for database usage” hatasının çözümü

DBCA ile “General_Purpose” template seçilip veritabanı oluşturulmaya çalışıldığında template içindeki “compatible” parametresinin , mevcut disk gruplarının database_compatibility değerinden düşük olması sebebiyle “diskgroup +DISK_GRUP_ADI is not compatible for database usage” şeklinde hataya sebep olmaktadır. Bir veritabanı tarafından kullanılacak ASM disk grubunun database_compatibility değeri , veritabanının compatible değerinden düşük yada eşit olmalıdır. Disk gruplarının compatibility değerlerini aşağıdaki gibi görebilirsiniz. [oracle@orcldb06 ~]$ . […]

DBCA ile silent modda Oracle 12c RAC veritabanı oluşturulması

12c ile dbca aracında bazı değişiklikler yapıldı. DBCA ile container ve pluggable database oluşturulabilmektedir. Dilerseniz createAsContainerDatabase parametresini false yaparak container olmadan da veritabanı oluşturabilirsiniz. initParams ile veritabanındaki parametrelerin belirtilmesinde bir takım değişiklikler oldu. Artık name ve value belirterek veritabanı açılış parametreleri veriliyor. Birden fazla olduğunda virgül ile ayrılması gerekiyor. DBCA ile kullanılabilecek tüm parametreleri aşağıdaki […]