ORA-00600: internal error code, arguments: [qcsprfro_tree:jrs present] sorununun çözümü

Oracle 11g veritabanlarında sebebinin ne olduğu bilinmeyen bir durumdan dolayı bazı  materialized view’lerin refresh işlemi sırasında “ORA-00600: internal error code, arguments: [qcsprfro_tree:jrs present]” şeklinde hata alınmaktadır. Sorun , “Could Not Reproduce” şekilnde bir bug olarak belirlenmiş ama yeniden oluşturulamadığından yama bulunmamaktadır. İşlem sırasında alınan hata aşağıdaki gibidir. ORA-12012: error on auto execute of job "ADURUOZ"."XXXXXXX"

Materialized view’lerin son refresh zamanının tespiti

Materialized view’lerin en son ne zaman yenilendiğinin tespiti için aşağıdaki sorgular kullanılabilir. Tüm görüntüler ve zamanlar için : SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES; Belirli bir zaman aralığında yenilenler için : SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES where last_refresh between '29-OCT-10' AND '31-OCT-10'; ya da SQL> SELECT * FROM ALL_MVIEW_REFRESH_TIMES where last_refresh > '28-OCT-10'; Örnek çıktı aşağıdaki

Farklı bir şemada materialized view oluştururken alınan “ORA-01031: Insufficient Privileges” hatası

Bir kullanıcı , farklı bir şemada materialized view oluşturmaya çalıştığında , eğer oluşturulmaya çalışılan şemanın kullanıcısının create table yetkisi yoksa , materialized view oluşturma işlemi ORA-01031 hatasına yol açacaktır. Bu hatanın alınmaması için materialized view oluşturulan kullanıcıya create table yetkisi verilmelidir. Aşağıdaki örnekte ahmet kullanıcısı ile mehmet kullanıcının şemasında materialized view oluşturulmuştur. SQL> conn ahmet/ahmet