ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1] hatası

12.2 veritabanlarında rman ile yedek alındığında , “RMAN-10038: database session for channel d1 terminated unexpectedly” şeklinde bir hata oluşup , alert log dosyasına da “ORA-00600: internal error code, arguments: [krbebad_1] ” hatasını yazmaktadır. Sorunun sebebi , henüz işaretlenmeyen bozuk blok ya da bloklardır. Bozuk bloğu tespit edip , düzelttikten sonra rman ile sorunsuz yedek alınabilmektedir.

Rman çalışırken debug açılması

Rman işlemlerinde daha detaylı bilgiler alabilmek için hata ayıklama / izleme (debug) yapılabilmektedir. Bu sayede bir sorun ile ilgili log dosyasındaki hatadan daha fazlasını elde etmiş oluyoruz. Kullanımı : rman target / debug trace=/tmp/rman.log Aşağıdaki gibi kullanılmaktadır. [oracle@orcldb01 ~]$ rman target / debug trace=/tmp/rman.log Recovery Manager: Release 12.2.0.1.0 - Production on Thu Nov 7 17:27:18

RMAN Encrypted Backup

Geliştirilmiş güvenlik için, RMAN yedekleri şifrelenebilir. Şifreli yedekler, yetkisiz kişiler tarafından okunamaz. Geri dönüş için şifre yada wallet kullanımı gerekmektedir. Yedeklerinizin tutulduğu ortama sizlerden başkaları da erişebiliyorsa , yedeklerinizin mutlaka şifreli olarak alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yedekleriniz kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıp , tüm verileriniz başka kişi yada firmalara gönderilebilir. Rman ile iki türlü yedekler

Rman konfigürasyonunun varsayılan değerlere geri çekilmesi

Rman konfigürasyonlarındaki değişiklikleri varsayılan değerlere geri çekmek mümkündür. Değiştirilmemiş konfigürasyonların sonunda “# default” yazmaktadır. Sonradan değiştirilen konfigürasyonlarda bu yazı olmayacaktır. Rman üzerinden clear komutu ile konfigürasyonu ilk değerine geri çekmek mümkündür.  Tüm konfigürasyonları aşağıdaki gibi görüntüleyebiliriz. RMAN> show all; RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are: CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF

RAC veritabanının yedekten dönülerek yeniden oluşturulması

Bir veritabanı tamamen çöktüğünde , yapmanız gereken sıfırdan kurulum ve yedekten dönmek olacaktır. Rman yedeğiniz sağlamsa, arşiv logların yedekleri varsa ve redo log dosyalarına da erişebiliyorsanız , en son ana dönebilirsiniz. Redolog ların da işlenebildiği durumlar complete recovery yapmış oluyoruz. Aksi takdirde incomplete recovery oluyor ki , mutlaka veri kaybı var anlamına geliyor. Çünkü tüm