Oracle veritabanlarında UTL_MAIL ile Ek Dosya Gönderimi

Utl_mail paketini kullanarak 32767 byte’a kadar herhangi bir dosya gönderebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek utl_mail paketini kullanarak dosya eki gönderen bir prosedür oluşturabilirsiniz. Bir dizin oluşturun ve e-posta gönderecek veritabanı kullanıcısına okuma ve yazma izinleri verin: CREATE OR REPLACE DIRECTORY HC_DIR AS '/home/oracle/scripts/hc'; GRANT READ,WRITE ON DIRECTORY HC_DIR TO SYSTEM; Ekli posta göndermek için gerekli prosedürü

UTL_MAIL paketi ile yaşanan “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error” hatası

UTL_MAIL paketi ile e-posta gönderilmeye çalışıldığında , parametrelerinde ya da parametre değerlerinde herhangi bir sorun olmmasına rağmen smtp_out_server başlangıç parametresi ayarlanmadığında “ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error” şeklinde hata alınmaktadır. Alınan hata aşağıdaki gibi olacaktır. SQL> BEGIN UTL_MAIL.SEND('info@interiva.com','bilgi@interiva.com' ,NULL,NULL,'Veritabani export 20200220 ','20.02.2020 tarihli export tamamlanmistir.' , 'text/html; charset=us-ascii',NULL); END; * ERROR at line 1: ORA-06502: