Loginlere kendi şifrelerini değiştirebilme yetkisi vermek

Bazen kullanıcıların şifrelerini değiştirebilme yetkisine ihtiyaçları oluyor.

Normalde tek bir kullanıcı için bu yetkiyi aşağıdaki şekilde verebiliyoruz.

GRANT ALTER ON LOGIN:: testUser to testUser

 Ama bazen instance üzerindeki tüm loginler için aynı işlemi yapmak isteyebiliriz. Aşağıdaki sorgu yardımıyla bu işlemi yapacak script demetini hazırlayabiliriz.

select 'GRANT ALTER ON LOGIN:: '+s.name+' to '+s.name from master..syslogins s 
where name not like '%mydomain%' AND name not like 'NT%' AND name not like '%#%' 
AND name not in ('sa') order by s.[name] asc

Aşağıdaki script yardımıyla da uygulamacıya kendi şifresini değiştirebileceğini iletebilirsiniz.

ALTER LOGIN [test] WITH PASSWORD='12345' OLD_PASSWORD='1234' 

Loading

Leave Your Comment