DBCC UPDATEUSAGE Nedir Ve Nasıl Kullanılır

DBCC UPDATEUSAGE Page ve row sayılarındaki hataları tespit eder ve düzeltir.   SQL Server 2005 öncesinde bazı tabloların ve index’lerin satır sayıları negatif gelebiliyordu. DBCC…


Lock Compatibility Nedir

Lock Compatibility(Uyumluluğu), birden fazla transaction’ın aynı anda bir kaynağı(row, page) kilitleme isteği oluştuğunda gerekli kontrolü sağlar. Eğer kaynak bir transaction tarafından daha önce kilitli ise(örneğin…


Optimistic ve Pessimistic Concurrency Control Nedir

Birden fazla session veritabanında aynı anda bir değişiklik yapmak istediğinde session’ların birbirini olumsuz şekilde etkilememesi için yapılan kontrol’e Concurrency Control(Eş zamanlılık Kontrolü) denir.   Concurrency…


SQL Server Lock(Kilit) Çeşitleri

SQL Server, eş zamanlı gelen sorgu isteklerinin veriye nasıl erişeceğini belirleyen farklı lock çeşitleri uygular. Örneğin aynı kaydı bir kullanıcının okumak istediğini diğer kullanıcının değiştirmek…


DBCC CHECKCONSTRAINTS Nedir

DBCC CHECKCONSTRAINTS bir tabloda belirtilen bir constraint’in ya da bütün constraint’lerin tutarlılığını kontrol eder.   Peki Constraint Nedir?   Constraint’ler veritabanındaki veri için konulan kısıtlamalardır.…