Availability Group Bazında RegisterAllProvidersIP Değerini 0 Olarak Set Etmek

Eğer windows üzerinde validation report çalıştırdıysanız aşağıdaki gibi bir uyarı çıkmış olabilir. “The RegisterAllProvidersIP property for network name ‘Name: ‘ is set to 1. For…


Multi-Subnet Cluster

Multi-Subnet Clustering yapısı Disaster Recovery Çözümlerinde karşımıza çıkar. Cluster’daki node’ların farklı subnet’lerinin olmasıdır. Farklı subnet’lere sahip bu node’lar aynı lokasyonda da olabilir ama disaster recovery…


SQL Server Failover Cluster, Database Mirroring, Always ON,Replication ve Log Shipping Farkları

Bu makaleyi SQL Server’ın HA(High Availability/Yüksek Erişilebilirlik) ve DR(Disaster Recovery/Felaket Kurtarma) için kullanılan teknolojiler arasında seçim yapmanızı kolaylaştırmak açısından yazmak istedim. Kısaca karşılaştırma yapacağımız teknolojileri…


SQL Server Log Shipping Kurulumu

Log Shipping gerekli konfigurasyonlar yapıldıktan sonra veritabanının Transaction Log Backup’ını alarak başka bir sunucuya aktaran ve aktardığımız sunucuda read yapabilmeye olanak sağlayan basit bir teknolojidir.…


Merge Replication Kurulumu

Merge Replication birden fazla sunucu üzerinden aynı  tablo üzerinde update yapmak isteyen uygulamalar için geliştirilmiş bir teknolojidir. Yani Publisher ve Subscriber’lar replike edilmiş datayı update…