SQL Server Tüm Veritabanlarında Otomatik Audit Oluşturmak

SQL Server’da bir Instance üzerinde tüm veritabanlarında, tüm kullanıcıların yapmış olduğu belli işlemleri kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için Audit özelliğini kullanmanız gerekir. Audit hakkında detaylı bilgi…


Tablolarınızı Aktarırken Parallelism Kullanarak Daha Hızlı Aktarın((Parallel Insert Select))

SQL Server 2016 ile beraber artık INSERT INTO… SELECT ifadesini WITH(TABLOCK) ile kullanarak sorguda parallelism kullanabiliyoruz.   Sorgunun paralel çalışabilmesi için veritabanının compatibility level’inin en…


SQL Server Bekleme Türleri(Wait Types)

SQL Server Bekleme Türlerini sys.dm_os_wait_stats (Transact-SQL) isimli dmw’den bulabilirsiniz.   Bu makalede bu dmw üzerindeki bekleme türlerini açıklayacağım.    sys.dm_os_wait_stats, çalıştırılan tüm görevlerin karşılaştıkları bekleme durumları…


DBCC clonedatabase Nedir

Sorgu performans sıkıntılarını analiz etmek için veritabanının veri olmadan kopyasını oluşturan DBCC ClonDatabase komutu SQL Server 2014 SP2 ile birlikte hayatımıza girdi.    Klon veritabanında…


Tablo Oluştururken Aynı Script İçersinde Index Oluşturmak(Inline Specification of Index)

SQL Server 2014 öncesinde SSMS üzerinde sağ tıklayarak new index yöntemi ile ya da tsql script’i ile iki şekilde index tanımlayabiliyorduk. Fakat tablo tanımlarken primary…