CONVERT ve CAST Fonksiyonları

CONVERT ve CAST birbiriyle benzer işleve sahip fonksiyonlardır. İkiside tür dönüşümü için kullanılır. CONVERT SQL’e özgü bir fonksiyonken CAST ise ANSI-SQL standardıdır.   CONVERY SQL’e…


Compound Operatörler(+=,-=,*=,/=,%=,&=,^=,|=)

Compound Operatöler ile değişkenler üzerinde yapılan işlemleri daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Örneğin @a bir değişken olsun ve @a’nın değerini 2 arttırmak isteyelim. Normal şartlar…


User Defined Table Type ve Table Valued Parameter

User Defined Table Type ile bir tablonun yapısını tutabiliriz. Stored Procuder ya da Function’lar için table valued parameter tanımlayarak kullanabiliriz. Stored Procedure ya da Function…


BULK INSERT Kullanımı

BULK INSERT ile text, csv veri dosyalarını veritabanına istediğiniz formatta yükleyebilirsiniz.   Kullanıcıların BULK INSERT yapabilmeleri için veritabanında insert yetkilerinin, server seviyesinde de ADMINISTER BULK…


OPENROWSET Kullanımı

OPENROWSET ile OLE DB veri kaynağı üzerinden uzaktaki bir veriye erişebilirsiniz. OPENROWSET aşağıda göreceğiniz gibi bir sistem fonksiyonudur.   Bu method ile AD HOC bağlantı kurarak veriye tek seferlik erişim…