Encrypted Backup’ı Başka Bir instance’a Restore Etmek

Önceki yazılarımızda şifreli backup alma konusuna değinmiştik. “Şifreli(Encrypted) Backup Almak” Bu backup’ları mevcut instance’ımız dışında başka bir instance’a restore etmek istediğimizde, bu makalede anlatılacak işlemleri gerçekleştirmeden işlemimizi gerçekleştiremeyiz.

Aşağıdaki script’i sertifikanızın ve sertifikanıza ait private key’in backup’ların olduğu path bilgilerini  ve  bu backup’ları alırken girdiğiniz şifrenizi girerek çalıştırmalısınız. “Şifreli(Encrypted) Backup Almak” isimli makalemde bu şifrenin nerede verildiğini görebilirsiniz.

Use [master]
CREATE CERTIFICATE MyCert
  FROM FILE = 'C:\Backup\MyCert'
  WITH PRIVATE KEY ( FILE = 'C:\Backup\MyCertPrivateKey' ,
  DECRYPTION BY PASSWORD = 'Şifreniz' );
GO

Daha sonra restore işleminizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

USE [master]
RESTORE DATABASE [MyDB] FROM DISK = N'\\MyShare\MyDB.BAK' WITH FILE = 1, 
MOVE N'MyDB' TO N'H:\Disk01\MyDB.mdf', 
MOVE N'MyDB_log' TO N'H:\Disk01\MyDB.ldf', 
NOUNLOAD, STATS = 1

GO

 

Loading

Leave Your Comment