Mirror Backup(SQL Server Backup’ı birden fazla dosyaya almak)

Backup alırken bazen backup’ı birden fazla diske almak isteyebilirsiniz. Örneğin backup için tanımladığınız default bir storage’ınız olduğunu düşünelim ve düzenli olarak backuplarınızı buraya alıyorsunuz. Fakat bir süre için aldığınız backup’larınızı harici bir diske de almayı düşündünüz. Storage üzerine alınmış backup’larınızı bu harici diske kopyalayabilirsiniz. Ya da backup’larınızı alırken birden fazla kopya halinde alıp bir tanesini default storage’ınıza diğerini ise harici diske yönlendirebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için mirror komutunu kullanmanız gerekiyor. Aşağıdaki şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

BACKUP DATABASE AdventureWorks2014
TO DISK = 'C:\Backup\AdventureWorks2014.bak'
MIRROR TO DISK = 'C:\Backup\AdventureWorks2014Mirror.bak'
WITH FORMAT,  NAME = N'AdventureWorks2014-Full Database Backup',
STATS = 1
GO

 

Loading

Leave Your Comment