Unique Constraint

Unique Constraint tabloda bir veya birden fazla kolon üzerine konulabilir.  Konulduğu alanın tabloda tekil olmasını sağlar. Örneğin ID kolonu ve UlkeAdi kolonu olan Ulke isminde bir tablo olsun. ID kolonu üzerinde Unique Constraint tanımlarsanız ID değerinin o tablo için tekil olmasını sağlarsınız. Yani aynı ID değerinden 1 den fazla olamaz. Aşağıdaki script yardımıyla öncelikle tablomuzu oluşturalım.

CREATE TABLE [dbo].[Ulke](

[ID] [int] NOT NULL,

[UlkeAdi] [varchar](250) NULL)

ON [PRIMARY]

Aşağıdaki script ile de bu tablomuza bir kayıt ekleyelim.

INSERT INTO [dbo].[Ulke]([ID],[UlkeAdi]) VALUES (1,'Türkiye')

Unique Constraint’imizi oluşturmak için de aşağıdaki script’i kullanalım.

USE [Test] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Ulke] ADD CONSTRAINT ConstraintIsmi UNIQUE(ID);  
GO 

Artık tablomuzdaki ID kolonu için aynı değer birden fazla girilemez. Bir önceki kaydımızda ID değeri 1 ‘di. Aynı ID değerini kullanarak aşağıdaki gibi bir insert yapmaya çalışalım.

 

Gördüğünüz gibi aynı ID değerine sahip bir kayıt insert edemedik. “Primary Key ve Foreign Key” isimli makalemizi okuduysanız unique constraint’i primary key’e benzetmiş olabilirsiniz. “Primary Key ve Unique Constaint’in farkları” isimli makaleme göz atarak aralarındaki farkları görebilirsiniz.

Loading

Leave Your Comment