Policy-Based Management(Auto Shrink Opsiyonu Açık Veritabanı Var mı-Database Options Facet)

Policy-Based Management SQL Server 2008 ile gelen bir özelliktir. Sistemlerimizde istediğimiz kuralları koymamıza, standartlarımızı belirlememize ve kontrollerimizi otomatik olarak yapmamıza olanak sağlar. Örneğin stored procedure’lerimizin isimlerinin rakam ile başlamaması ya da veritabanı recovery modellerinin simple olmaması için kontrol amaçlı olarak policy oluşturabiliriz.

 

Policy Based Management(PBM)’ı kavramak için bazı kavramları anlamanız gerekir.

Facet: PBM tarafından yönetilebilen bir özelliktir. Örneğin Database Options isminde bir facet vardır. Ve bu facet’ı kullanarak veritabanlarında auto shrink opsiyonu açık olan bir veritabanı olup olmadığını kontrol eden bir policy oluşturabilirsiniz. Veritabanlarında auto shrink işlemi çok tavsiye ettiğim bir işlem değildir. Detayları “SQL Server Data Dosyasını Shrink Etmek Mi?!” isimli makalede bulabilirsiniz.

 

Tüm facet’ların listesine aşağıdaki gibi SSMS üzerinden erişebilirsiniz. Facet detayı için üzerine çift tıklamalısınız.

 

 

Condition: ilgili facet’ların alt özelliklerinin belirlenen koşulu sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Örneğin Database Options facet’ının Enabled alt özelliğini kontrol ederek disable edilmiş audit’leri kontrol edebilirsiniz.

 

 

 

Disable edilmiş audit’leri kontrol eden bir policy oluşturalım.

Aşağıdaki gibi Management > Policy Management > Policies sekmelerinden New Policy diyoruz.

 

 

Karşımıza çıkan ekranda Policy’e bir isim veriyoruz ve Check Condition kısmından bir condition oluşturmamız gerekiyor.

 

New Condition’a tıklıyoruz.

 

Karşımıza çıkan ekranda Name kısmından condition’a bir isim veriyoruz.

 

Facet kısmından Database Options facet’ını seçiyoruz.

 

Expression kısmında … ‘ya tıklayarak Database Options facet’ının alt özelliği olan @AutoShrink ‘i seçiyoruz.

 

Operator kısmından =’i ve Value kısmında False’u seçiyoruz. Böylelikle veritabanında auto shrink optionu true ise policy fail edecek.

 

 

Evaluation Mode kısmından On Schedule’ı seçerek policy hangi aralıklarla kontrol’ü yapacağını belirliyoruz ve daha sonra Enable kutucuğuna tıklıyoruz.

 

On Demand’ı seçersek, sadece policy’i çalıştırdığımızda kontrolleri yapar.

 

Server restriction kısmında server bazında bir koşulunuz varsa server bazında bir condition oluşturarak koşulunuzun kontrolünü yapabilirsiniz.

 

 

Belirli aralıklarla otomatik kontrol etmesini istiyorsak Schedule kısmından new diyoruz ve policy’nin kontrol’ü yapacağı sıklığı belirliyoruz. Biz aşağıda her gün 00:00:000’da bir kere çalışacak şekilde set ettik.

 

 

Policy’mizi bu şekilde oluşturduk. Manual olarak çalıştırmak için aşağıdaki gibi Evaluate diyoruz.

 

 

Kendi lokal’imde çalıştırdığımda sadece bir veritabanında auto shrink’in aktif olduğunu gördüm.

 

 

View’e tıkladığınızda policy’nin fail olmasına sebep olan veritabanını ve nedenini görebilirsiniz.

 

 

Instance üzerinde refresh yaptığınızda Instance’ın yanında aşağıdaki gibi mektuba benzeyen bir kutucuğun üstünde kırmızı renki x işareti çıkıyor. Bunun sebebi instance üzerinde tanımlı olan ve hatalı biten bir policy’nin var olduğunun sql  server’ın bize bildirmek istemesi. Bu işareti gördüğünüzde tanımlı policy’lere bakıp gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekir.

 

Örneğimizle ilişkilendirecek olursak auto shrink’i true olan veritabanlarının auto shrink’ini kapatırarak policy’i yukarda anlattığım gibi tekrar evaluate ettiğimizde bu işaret kaybolacaktır.

 

 

Policy Based Management ile SQL Server üzerinde yapabileceğiniz bir çok kontrol vardır. Ve profesyonel bir veritabanı yöneticisi bence SQL Server’ın bize sunduğu bu özelliği bütün detaylarıyla kullanmalı. Policy Based Management ile  yapabileceğiniz diğer kontrolleri sitemizdeki menüden MSSQL’in altındaki POLICY-BASED MANAGEMENT alt menüsünden erişebileceğiniz makalelerde bulabilirsiniz.

Loading

Leave Your Comment