Used Defined Function(udf) Nedir?

User Defined Function bir programlama dilindeki gibi parametre alan ve bir sonuç ya da sonuç kümesi döndüren bir özelliktir.

 

User Defined Function’lar ile,

 

  • Stored procedure’ler gibi compilation maliyetini yok ederek daha hızlı sonuç üretebilirsiniz.
  • Modüler programlamaya olanak sağlar. İstediğiniz bir function’ı oluşturup daha sonra kodunuzda istediğiniz yerden istediğiniz sayıda çağırabilirsiniz.

 

User Defined Function’ın birkaç çeşidi vardır:

 

Scalar Function: Return ifadesinde text, ntext, image, cursor, ve timestamp veri tipleri haricindeki belirtilen tek bir değeri döndürür.

 

Aşağıda örnek kullanımını görebilirsiniz.

CREATE FUNCTION ReverseCustName(@string varchar(100))
RETURNS varchar(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @custName varchar(100)
    RETURN @custName
END

 

Table-Valued Functions: Return ifadesinki sonuç kümesi table veri tipinde döndürür. “User Defined Table Type ve Table Valued Parameter” isimli makaleyi okumak isteyebilirsiniz.

 

Aşağıda örnek kullanımını görebilirsiniz.

CREATE FUNCTION ProductsCostingMoreThan(@cost money)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    SELECT ProductID, UnitPrice
    FROM Products
    WHERE UnitPrice > @cost

 

 

Loading

Leave Your Comment