Tablo Oluştururken Aynı Script İçersinde Index Oluşturmak(Inline Specification of Index)

SQL Server 2014 öncesinde SSMS üzerinde sağ tıklayarak new index yöntemi ile ya da tsql script’i ile iki şekilde index tanımlayabiliyorduk. Fakat tablo tanımlarken primary key ya da foreign key’i tanımladığımız gibi index’i de tanımlayamıyorduk. SQL Server 2014 ile beraber artık tabloyu oluşturuken index’i de oluşturabiliyoruz. Aşağıdaki script’te nasıl oluşturduğumuzu görebilirsiniz.

 

CREATE TABLE InlineIndex (
AD VARCHAR (25) NULL,
SOYAD VARCHAR (25) NULL,
MAAS BIGINT,
INDEX IX_MAAS NONCLUSTERED (MAAS))

 

Loading

Leave Your Comment