SQL Server Bekleme Türleri(Wait Types)

SQL Server Bekleme Türlerini sys.dm_os_wait_stats (Transact-SQL) isimli dmw’den bulabilirsiniz.

 

Bu makalede bu dmw üzerindeki bekleme türlerini açıklayacağım. 

 

sys.dm_os_wait_stats, çalıştırılan tüm görevlerin karşılaştıkları bekleme durumları ile ilgili bilgileri döndürür. Bu anlamda SQL Server ile çalışırken belirli sorgularla ve gruplarla performans sorunlarını tanımlayıp daha iyi anlayabilmek için bu birleştirilmiş görünümü kullanabilirsiniz. 

Kolon Adı Veri Tipi Açıklama
wait_type nvarchar(60) Bekleme türünün adıdır.
waiting_tasks_count bigint Bekleme türünün bekleme sayısını verir ve her bekleme başlangıcında bu sayaç arttırılır.
wait_time_ms bigint Bekleme türünün toplam bekleme sayısını milisaniye cinsinden verir.Ayrıca signal_wait_time_ms bilgiside bu bekleme türünde yer alır.
max_wait_time_ms bigint Bekleme türünün maksimum bekleme süresini milisaniye cinsinden verir.
signal_wait_time_ms bigint Bekleyen işin bildirildiği saat ile çalışmaya başladığı saat arasındaki farkı verir.

 

Yukarıda belirtilen bekleme türlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilmeniz için ilgili sunucuda view_server_state yetkisi gerekir.

Bekleme Türleri

-Resource waits (Kaynak Beklemeleri)

Kaynak beklemeleri kişi bir kaynağa erişmeye çalıştığında erişmek istediği kaynağın başka bir kullanıcı tarafından kullanımda olduğunda ya da erişilmek istenilen kaynağın henüz hazır olmadığı durumlarda gerçekleşir. Bu tarz bekleme türleri lock lar, latch ler, network tarafındaki beklemeler ve disk I\O beklemeleri şeklinde sıralanabilir. Bu bekleme çeşitlerinden lock ve latch beklemeleri senkronizasyon nesnelerindeki beklemelerdir.

Queue waits (Sıra Beklemeleri)

Sıra beklemeleri server da herhangi bir işlem yapılmadığında yapılacak olan işlem için sistemin arka planda hazırda olması olarak düşünülebilir. Bu bekleme biçimleri genellikle deadlock monitor ve deleted record cleanup tasks (silinen kayıt temizleme görevleri) gibi sistem arka plan görevleri ile görünür ve bu şekilde tanımlanan sistem arka plan görevleri, çalışma isteklerinin bir çalışma kuyruğuna yerleştirilmesini bekler. Sıra beklemeleri, bekleme sırasında yeni bir istek(paket) olmasa bile periyodik olarak aktif hale gelebilir.

 

 

-External Waits (Harici Beklemeler)

Harici beklemeler SQL server’da extended stored procedure( genişletilmiş saklı yordam çağrısı) ya da linked server kullanımı gibi harici bir olayın tamamlanması beklenildiğinde ortaya çıkar. Fakat buradaki en önemli nokta, harici beklemeleri teşhis etmeye çalıştığınızda kişinin sql server’da herzaman idle(boşta) olduğunu düşünmek olmamalıdır çünkü kişi aslında aktif olarak harici kodları çalıştırıyor olabilir.

Tüm bu açıklamalar göz önüne alındığında aşağıda belirtilenlerden herhangi biri doğruysa SQL Server’da çalıştırılan bir işin beklediğinden söz edilemez;

  • Erişilmek istenen kaynak kullanımda(aktif) ise
  • Bekleme sırası(queue) boş değil ise
  • Harici(external) işlemler tamamlanıyorsa.

Sorgu yürütülürken belirli bekleme süreleri, sorgu içindeki darboğazları veya durak noktalarını gösterebilir. Benzer şekilde, yüksek bekleme süreleri veya sunucu çapındaki bekleme sayımı, sunucu instance’ındaki darboğazları veya sıcak noktaları (hot points) gösterebilir. Örneğin, lock waits sorgulara göre veri çekişmesini gösterir, page I\O latch waits yavaş I\O yanıt sürelerini gösterir benzer şekilde page latch update waits yanlış dosya düzenini gösterir.

Bu dynamic management görünümünün içeriği aşağıdaki komut ile sıfırlanabilir;

DBCC SQLPERF (‘sys.dm_os_wait_stats’, CLEAR);

GO

Bu komut tüm sayaçları 0 yapar.

ÖNEMLİ : Burada dikkat edilmesi gereken tüm bu istatistik bilgilerin SQL Server yeniden başlatmalarında kalıcı olmadığıdır. Başka bir deyişle sunucu yeniden başlatıldığından ya da istatistikler sıfırlandığından itibaren veriler birikir.

Tüm bu genel bilgilerden sonra sırasıyla SQL Server’da görevlerin karşılaştıkları bekleme çeşitlerini inceleyebiliriz.

 

Bekleme Türü

Açıklama

ABR

Yalnızca bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Desteklenmiyor ve gelecekte uyumluluk garantisi vermiyor.

ASSEMBLY_LOAD

Assembly’nin memory’ye yüklenmesi sırasında alınır.

 

ASYNC_DISKPOOL_LOCK

Backup, restore, file initialization (yeni veritabanı oluşturma ya da veritabanının büyümesi) gibi  işlemlerde SQL Server paralel çalışan disk operasyonlarının senkronize olması için beklediği sırada oluşur. Küçük değerler kabul edilebilir(Ortalama 50 ms).

 

ASYNC_IO_COMPLETION

Bir görev’in I/O işleminin bitmesini beklemesi sırasında oluşur. BACKUP, RESTORE, CREATE DATABASE, ALTER DATABASE, Transaction Log Dosyasının Büyümesi gibi işlemler sırasında oluşabilir.

 

ASYNC_NETWORK_IO

Verinin SQL Server üzerinden Client’a giderken beklemesi sırasında oluşur. Eğer Client SQL Server’ın veriyi verdiği hızdan daha yavaş işliyorsa ya da network bandwith’i yetmiyorsa ya da büyük veri aktarımı yapılıyorsa oluşabilir.

AUDIT_GROUPCACHE_LOCK

Tüm audit action group’ları  kayıt altına almak için hangi audit’in kullanıldığı bilgisini barındıran ve special cache’e erişimi kontrol eden lock’ta bekleme olduğunda oluşur.

AUDIT_LOGINCACHE_LOCK

Login audit action group’ları kaydetmek için hangi audit’in kullanıldığı bilgisini barındıran ve special cache’e erişimi kontrol eden lock’ta bekleme olduğunda oluşur.

AUDIT_ON_DEMAND_TARGET_LOCK

Extended Events’lerin audit hedeflerinin tek başına başlatılmasını sağlamak için kullanılan bir kilit beklemesi olduğunda oluşur.

AUDIT_XE_SESSION_MGR

Audit ile ilgili Extended Events’lerin başlatılması ve durdurulmasını eşitlemek için kullanılan bir lock wait olduğunda oluşur.

BACKUP

Yedekleme işleminin parçası olan herhangi bir görev locklandığında oluşur.

BACKUP_OPERATOR

 

Herhangi bir görevin tape mount işleminin bitmesini beklemesi sırasında oluşur. Tape statüsünü görüntülemek için  sys.dm_io_backup_tapes dmv si kullanılabilir.

Eğer sistemde herhangi bir tape mount işlemi olmadığı halde bu uyarı görünüyorsa tape drive da bir donanım sorunu olduğu düşünülmelidir.

 

BACKUPBUFFER

Yedekleme görevi veri bekliyor olduğunda veya verilerin depolandığı bir arabellek (backuplar için yazma ve restore için okuma işlemleri) beklediğinde oluşur. Bu tür beklemeler tape mount işlemleri nedeniyle oluşmuyorsa normal değildir.

BACKUPIO

Yedekleme görevi veri bekliyor olduğunda veya verilerin depolandığı bir arabellek (backuplar için yazma ve restore için okuma işlemleri) beklediğinde oluşur. Bu tür beklemeler tape mount işlemleri nedeniyle oluşmuyorsa normal değildir.

Unutmamak gerekir ki restore işlemleri içinde tüm yedekleme beklemeleri birikmektedir.

BAKCUPTHREAD

SQL Server’da bir görevin backup işleminin bitmesini beklemesi sırasında oluşur. Bekleme süresi birkaç dakikadan birkaç saate kadar uzun sürebilir. Üzerinde beklenen görev I\O prosesi sırasında görünüyorsa bu tür bir bekleme problem olarak sayılmaz.

BAD_PAGE_PROCESS

Sistemde arka plandaki suspect page logger her 5 saniyeden daha uzun süre çalışmamaya başladığında oluşur. Bu tür suspect page lerin sayısının artması logger’ın sık çalışmasına sebep olur.

BROKER_CONNECTION_RECEIVE_TASK

Bağlantı bitiş noktasında bir ileti almak için erişim beklerken oluşur. Bağlantı bitiş noktasındaki erişim seri hale getirilir.

BROKER_ENDPOINT_STATE_MUTEX

Bu bekleme türü SQL Server’a gelen isteklerin, Service Broker ın endpoint durumunun değişikliği tamamlamasını beklediğinde oluşur.

BROKER_EVENTHANDLER

Bir görevin Service Broker’ın birincil olay işleyicisinde beklemesi sırasında oluşur. Bu işlem çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmelidir.

BROKER_INIT

Bu bekleme Service Broker etkinleştirilmiş bir veritabanı başarısız olduğunda ortaya çıkar. Küçük bekleme süreleri önemli değildir ama bekleme süresi uzarsa incelenmesi gereken bir durumdur.

BROKER_FORWARDER

Service Broker ın etkin olduğu bir veritabanında iletiler başka bir node a iletildiği sırada birikir. Bu bekleme türü ilk olarak SQL Server 2012 sürümünde tanımlanmış fakat şuanda Microsoft tarafından dökümante edilmeyen ve yüksek değerlere ulaşmayacağı için önemsenmeyen bir bekleme türüdür.

BROKER_MASTERSTART

Herhangi bir görevin Service Broker’ın birincil olay işleyicisinin başlatılmasını beklediğinde oluşur. Bu tür bekleme süresinin minimal olması beklenir.

BROKER_RECEIVE_WAITFOR

 

Bu tip bekleme Service Broker’ın bir görevin işleme başlaması için mesaj beklediği sırada oluşur. Service Broker kullanılmazsa bu sayaç çok yüksek değerler gösterir.

BROKER_REGISTARALLENDPOINTS

Service Broker bağlantı bitişi noktası başlatılırken(yani kullanıcıların ve uygulamanın bağlantı kurabilmesi için) oluşur. Küçük değerler mertebesinde olması beklenir.

BROKER_SERVICE

Service Broker olan bir veritabanının hedef listesi güncelleştirildiğinde veya yeniden önceliklendirildiğinde oluşan bir bekleme türüdür.

BROKER_SHUTDOWN

Service Broker’ın planlı bir şekilde kapatılması sırasında biriken bir bekleme türüdür. Service Broker instance’ın kapatılmasından hemen önce kapandığı için bu bekleme türünü tespit etmek pek mümkün değildir.

BROKER_TASK_STOP

Bu bekleme türü Service Broker sırası gerçekleşmek için sırada olan bir işlemi durdurmaya çalıştığında oluşur. Durum denetimi seri hale getirilmeli ve önceden çalışma durumunda ayarlanmalıdır.

BROKER_TASK_SUBMIT

Bu bekleme Service Broker sırası bir görevi sıraya göndermek için beklerken birikir.

BROKER_TRANSMISSION_OBJECT

Service Broker nesneleri gönderirken ve alırken biriken bir bekleme türüdür. İlk kez SQL Server 2012’de tanıtılmış ve şuanda Microsoft tarafından belgelendirilmemektedir. Yüksek değerler normal aktiviteyi gösterir.

BROKER_TRANSMISSION_TABLE

Service Broker tablolar üzerinden data gönderirken ve alırken birikir. İlk kez SQL Server 2012’de tanıtılmış ve şuanda Microsoft tarafından belgelendirilmemektedir. Yüksek değerler normal aktiviteyi gösterir.

BROKER_TRANSMISSION_WORK

Service Broker ileti iletiminde bulunurken birikir. İlk kez SQL Server 2012’de tanıtıldı ve şuanda Microsoft tarafından belgelendirilmemektedir. Yüksek değerler normal aktiviteyi gösterir.

BROKER_TRANSMITTER

Service Broker iş almak için beklediğinde birikir, boşta beklediğinde yüksek değerler görülmesi normaldir.

BUILTIN_HASHKEY_MUTEX

Instance başlatıldıktan sonra, dahili veri yapıları (internal data structure) başlatılırken birikir. Veri yapıları başlatıldıktan sonra tekrarlanmaz.

CHECK_PRINT_RECORD

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık dökümante edilmiyor ve gelecekte uyumluluk garantisi yok.

CHECHPOINT_QUEUE

Denetim noktası görevi bir sonraki denetim noktası isteğini beklerken oluşan bir bekleme türüdür.

CHKPT

Denetim noktası sunucu başlatılırken sunucuya gelen iş parçacıklarının başlatılabileceğini bildirmek için oluşur.

CLEAR_DB

Veritabanının durumu değişirken (veritabanı başlatılırken yada kapanırken) oluşur.

CLR_AUTO_EVENT

Herhangi bir görevin common language runtime(CLR) yürütülmesini gerçekleştirdiğinde ve belirli bir otomatik etkinliğin başlatılmasını beklerken oluşur. Uzun beklemeler tipiktir ve bir problemi göstermez.

CLR_CRST

Herhangi bir görevin common language runtime(CLR) yürütülmesini gerçekleştirdiğinde ve başka bir görev tarafından kullanılan bir görevin kritik bir bölümüne girmek için beklemekte olunduğunda oluşur.

CLR_JOIN

Bu bekleme tipi veriler arasında join işlemleri gerçekleştiğinde oluşur. CLR execution ı sırasında başka bir görevin sonlandırılmasını beklendiğinde birikir.

CLR_MANUEL_EVENT

CLR execution ı sırasında belirli bir görevin manuel başlatılmasını beklediğinde oluşur.

CLR_MEMORY_SPY

CLR’den gelen tüm sanal bellek için ayrılmış kayıtların bir veri yapısı için kilit edinmeyi beklemesi sırasında oluşur. Sistemde paralel erişim varsa veri yapısı bütünlüğünü korumak amacıyla kilitlidir.

CLR_MONITOR

CLR execution’ı sırasında belirli bir görevin monitor’de lock oluşturmasını beklediği anda biriken bir bekleme türüdür.

CLR_RWLOCK_READER

CLR execution’ı sırasında belirli bir görevin okuyucu kilidini beklediği sırada oluşur.

CLR_RWLOCK_WRITER

CLR execution’ı sırasında belirli bir görevin writer lock’ı beklediği sırada oluşur.

CLR_SEMAPHORE

CLR execution sırasında belirli bir görevin semafor beklediği sırada oluşur.

CLR_TASK_START

CLR görevinin başlatmayı tamamlamasını beklerken oluşur.

CLRHOST_STATE_ACCESS

CLR içeren özel veri yapılarına erişim sağlamak için beklenildiği sırada oluşur. Bu bekleme türü CLR çalışma zamanını ayarlarken veya parçalarken kullanılır.

CMEMTHREAD

Belirli bir görevin iş parçacıklı bellek nesnesinde beklerken oluşur. Aynı bellek nesnesinden bellek ayırmaya çalışan birden çok görev nedeniyle çekişme olduğunda bekleme süresi artabilir.

CXPACKET

Sorgu işlemcisi exchange iterasyonunu eşitlemeye çalışırken oluşur. Bu bekleme türü sorun haline geldiğinde paralellik derecesini düşürmek iyi bir çözüm olarak düşünülebilir.

COMMIT_TABLE

Change Tracking( değişiklik tahmini) etkinleştirilmiş bir tabloda bir işlem tamamlanmaya çalışırken oluşan bekleme türüdür. Microsoft tarafından şuanda dökümante edilmeyen bir bekleme türüdür ve yüksek değerler ciddiye alınıp üzerinde çalışılmalıdır.

DAC_INIT

Dedicated Administrator Conneciton (özel yönetici bağlantısı) başlatılırken oluşur.

DBMIRROR_DBM_EVENT

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

DBMIRROR_DBM_MUTEX

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

DBMIRROR_EVENTS_QUEUE

Database mirroring’in görevlerin işlenmesini beklediğinde oluşur.

DBMIRROR_SEND

Communication backlog ların sistemde network katmanında mesajları iletebilmesi için temizlenmesini beklerken oluşur. İletişim katmanında aşırı yüklenme olduğunu ve database mirroring’teki veri akışının etkilendiğini gösterir.

DBMIRROR_WORKER_QUEUE

Database mirroring görevcisinin daha fazla iş beklediğini gösterir.

DBMIRRORING_CMD

İlgili görevin günlük kayıtlarının diske boşalacağını beklerken oluşur. Bu bekleme durumunun uzun süreler boyunca tutulacağı beklenir.

DEADLOCK_ENUM_MUTEX

Deadlock monitor’un ve sys.dm_os_waiting_task dmv’sinin SQL Server’ın aynı anda birden çok kilitlenme araştırması çalıştırıp çalıştırmadığından emin olmadığında ortaya çıkan bekleme tipidir.

DEADLOCK_TASK_SEARCH

Bu kaynakta büyük bir bekleme süresi, sunucunun sorguları sys.dm_os_waiting_tasks’ın üzerine yürüttüğünü ve bu sorguların deadlock monitor’un deadlock search çalıştırmasını engellediğini gösterir. Bu bekleme türü yalnızca kilitlenme denetleyicisi tarafından kullanılır. Sys.dm_os_waiting_tasks’ın üstündeki sorgular için DEADLOCK_ENUM_MUTEX kullanır.

DEBUG

T-SQL ve CLR işlemlerinin internal senkronizasyon için hata ayıklamaları sırasında oluşur.

DISABLE_VERSIONING

SQL Server, en erken etkin hareketin zaman bilgisinin, durum değişmeye başladığında olan zaman bilgisinden daha sonra olmadığına bakmak için transaction manager’ı sorgular olduğunda oluşur. Bu durumda, ALTER DATABASE deyimi çalıştırılmadan önce başlatılan tüm anlık görüntü işlemleri tamamlanmış demektir. Bu bekleme durumu, SQL Server, ALTER DATABASE deyimini kullanarak sürüm oluşturma işlemini devre dışı bıraktığında kullanılır.

DISKIO_SUSPEND

Harici bir yedekleme etkin olduğunda bir görev bir dosyaya erişmeyi beklediğinde oluşur. Bu görev bekleyen her kullanıcı işlemi için bildirilir. Kullanıcı işlemi başına beşten büyük bir sayı var ise, harici yedeklemenin bitmesi çok fazla zaman aldığını gösterebilir.

DISPATCHER_QUEUE_SEMAPHORE

Görev dağıtıcısı havuzundaki bir iş parçacığı, işlemek için daha fazla iş beklediğinde oluşur. Bu bekleme türünün bekleme süresinin, dağıtım programı boşta olduğunda artması beklenir.

DLL_LOADING_MUTEX

XML ayrıştırıcı DLL’in yüklenmesini beklerken yalnızca bir kez oluşur.

DROPTEMP

Geçici bir nesneyi, önceki deneme başarısız olursa bırakma sırasında oluşur. Bekleme süresi, başarısız düşme girişimi ile birlikte üssel olarak artar.

DTC

Durum geçişini yönetmek için kullanılan bir olay bekleniyor olduğunda oluşan bir bekleme türüdür. Bu durum, SQL Server MS DTC hizmetinin kullanılamadığını bildirdiğinde, Microsoft Dağıtılmış İşlem Düzenleyicisi (MS DTC) işlemlerinin kurtarılmasının ne zaman gerçekleştiğini denetler.

Ayrıca, MS DTC işleminin commit(tamamlanması) edilmesinin SQL Server tarafından başlatılması ve SQL Server’ın MS DTC tamamlama işleminin sonlanmasını beklediğini gösterir.

DTC_ABORT_REQUEST

MS DTC session aktif iken bu session’ın MS DTC transaction’ını gerçekleştirmek istediğinde oluşan bir bekleme türüdür. Aktif olan bu session transaction’ın sahipliğini aldıktan sonra işlemde roll back yapılabilir. Genellikle, açık olan session lar aynı transaction’ı kullanan bir diğer session’ın kapanmasını bekler.

DTC_RESOLVE

Recovery task’ın veritabanları arasındaki işlemlerin zamanında yapılabilmesi için master veritabınını beklemesi sırasında oluşur.

DTC_STATE

MS DTC ‘nin kendi içindeki genel durum nesne değişikliklerini koruyan bir olay üzerinde beklediğinde oluşur. Bu işlem çok kısa periyodlarla tutulmalıdır.

DTC_TMDOWN_REQUEST

SLQ Server’ın MS DTC nin kullanılabilir olmadığı durumlarda uyarı aldığı zaman oluşur. İlk olarak MS DTC nin kurtarma işlemi için beklenir. Daha sonra server üzerinde çalışan dağıtılmış işlemlerin sonucunu elde etmeyi bekler. Bu işlem MS DTC yeniden kullanılabilir oluncaya kadar devam eder.

DTC_WAITFOR_OUTCOME

Recovery task’ın MS DTC nin hazırlanan işlemleri çözümleyebilmesi için aktif olmasını beklediği süre içerisinde oluşur.

DUMP_LOG_COORDINATOR

Bu bekleme türü, sistemde ana görevin bir alt görevin veri üretmesini beklediğinde oluşur. Normalde bu durumun ortaya çıkmaması beklenir, uzun süreli beklemelerde alt görevin incelenmesi gerekir.

DUMPTRIGGER

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

EC

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

EE_PMOLOCK

Belirli bellek ayrıma işlemlerinin senkronizasyonunun execution’ı sırasında görülen bir bekleme türüdür.

EE_SPECPROC_MAP_INIT

Dahili işlem hash tablo oluşturulmasının eşleştirilmesi sırasında oluşur. Bu bekleme ancak SQL Server örneği başladıktan sonra hash tabloya ilk erişilirken ortaya çıkabilir.

ENABLE_VERSIONING

Veritabanının snapshot isolated level’a geçebileceğini bildirmeden önce tüm güncelleştirme işlemlerinin tamamlanmasını beklediği sırada oluşur. Bu bekleme türü, SQL Server’ın snapshot izolasyonunu ALTER DATABASE deyimini kullanarak etkinleştirildiğinde görülür.

ERROR_REPORTING_MANAGER

Eşzamanlı hata günlüğü başlatmalarının senkronizasyonu sırasında oluşur.

EXCHANGE

Paralel sorgular sırasında sorgu işlemcisi değişim yineleyicisindeki eşitleme sırasında oluşur

EXECSYNC

Sorgu işlemcisinde, değişim yineleyicisi ile ilişkili olmayan alanlarda eşitleme yaparken paralel sorgular sırasında oluşur. Bu tür örneklere bitmap’ler, büyük ikili nesneler (LOB’lar) ve spool itaretor örnekleri verilebilir. LOB’lar bu bekleme durumunu sıklıkla kullanabilir.

EXECUTION_PIPE_EVENT_INTERNAL

Bağlantı context’inde gönderilen toplu yürütme üretici ve tüketici parçaları arasındaki senkronizasyon sırasında oluşur.

FAILPOINT

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

FCB_REPLICA_READ

Anlık görüntü (snapshot) okunmasının (ya da DBCC tarafından oluşturulan geçici bir anlık görüntünün) eşleştirilmesi sırasında oluşur.

FCB_REPLICA_WRITE

Sparse dosyaların snapshotlarını (ya da DBCC tarafından oluşturulan geçici bir anlık görüntünün) alırken veya gönderirken yapılan eşleştirme sırasında ortaya çıkan bir bekleme türüdür.

FS_FC_RWLOCK

FILESTREAM gereksiz dosya toplayıcısının gereksiz dosya toplama özelliğinin pasif olması (backup-restore işlemleri tarafından kullanılır) ya da sadece bir döngüsünün execute yapılması sırasında beklemesi durumunda oluşur.

FS_GARBAGE_COLLECTOR_SHUTDOWN

FILESTREAM gereksiz dosya toplayıcısının temizleme görevlerinin tamamlanmasını beklemesi sırasında oluşur.

FS_HEADER_RWLOCK

FILESTREAM header dosyasındaki içeriğin güncelleştirilmesi ya da içeriğin okunması sırasında FILESTREAM data collector’ının bu içeriğe ulaşmak için beklediğinde oluşur.

FS_LOGTRUNC_RWLOCK

Geçici olarak FILESTREAM log(FSLOG)’larını durdurma özelliği devre dışı bırakıldığında veya FSLOG ların sadece bir döngüsü execute edildiğinde FILESTREAM günlük kesintisine erişebilmek için beklenildiğinde oluşur.

FSA_FORCE_OWN_XACT

FILESTREAM dosya I\O işlemcisi ilişkilendirilen göreve bağlanmak isterken, bu görevin başka bir oturumda(session) kullanılıyor olması sırasında oluşan bir bekleme türüdür.

FSGENT

FILESTREAM I\O dosya işlemcisinin başka bir I\O dosya işlemcisi tarafından kullanılan FILESTREAM agent’ı beklemesi durumunda oluşan bir bekleme türüdür.

FSTR_CONFIG_MUTEX

Başka bir FILESTREAM özelliğinin aktifleştirilmesi sırasında oluşan bir bekleme türüdür.

FSTR_CONFIG_RWLOCK

FILESTREAM yapılandırma parametrelerine erişimi seri hale getirmek için bekleme olduğunda oluşur.

FT_METADATA_MUTEX

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

FT_RESTART_CRAWL

Geçici bir hatadan kurtulmak için tam metinli bir taramanın son bilinen iyi bir noktadan yeniden başlatılması gerektiğinde oluşur. Bu bekleme üzerinde çalışılan görevin tamamlanmasına veya görevden çıkılmasına izin verir.

FULLTEXT GATHERER

Full-text operasyonlarının eşleştirilmeleri sırasında oluşur.

GUARDIAN

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

HTTP_ENUMERATION

HTTP başlatmak için HTTP bitiş noktalarını numaralandırmak amacıyla başlangıçta oluşur.

HTTP_START

Bağlantının, HTTP’nin başlatmayı tamamlamasını beklediğinde oluşur.

IMPPROV_IO WAIT

SQL Server’in toplu yüklenen bir I\O operasyonunun tamamlanmasını beklediğinde oluşur.

INTERNAL_TESTING

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

IO_AUDIT_MUTEX

Olay tamponu izleme (trace event buffers) eşleştirilmeleri sırasında görülür.

IO_COMPLETION

I\O operasyonlarının tamamlanması beklendiğinde oluşur. Bu bekleme türü genellikle veri olmayan sayfa I\O’larını temsil eder. İçerisinde veri olan I\O sayfalarının tamamlanması sırasında görülen bekleme türü PAGEIOLATCH_* ‘tir.

IO_RETRY

I\O operasyonlarının yetersiz kaynaklar sebebiyle okuma ya da yazmalarının başarısız olduğu durumlarda oluşur ve sonrasında işlem yeniden denenir.

IOAFF_RANGE_QUEUE

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

KSOURCE_WAKEUP

Hizmet Denetim Yöneticisi’nden gelen istekleri beklerken hizmet denetim görevi tarafından kullanılır. Uzun beklemeler olağandır ve bir sorun teşkil etmez.

KTM_ENLISTMENT

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

KTM_RECOVERY_MANAGER

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

KTM_RECOVERY_RESOLUTION

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

LATCH_DT

DT (destroy) latch’i beklerken oluşur. Arabellek kilitleri veya işlem işareti kilitlemeleri buna dahil değildir. Latch beklemeleri sys.dm_os_latch_stats’ta listelenir ve unutmamak gerekir ki bu dmv LATCH_NL, LATCH_SH, LATCH_UP, LATCH_EX, and LATCH_DT beklemelerini beraber gruplar.

LATCH_EX

EX  (exclusive) latch’ı beklenirken oluşur.
Arabellek kilitleri veya işlem işareti kilitlemeleri buna dahil değildir ve sys.dm_os_latch_stats  dmv’sinde LATCH_NL, LATCH_SH, LATCH_UP, LATCH_EX, and LATCH_DT beklemeleri beraber gruplanır.

LATCH_KP

KP (keep) latch beklemelerinde oluşur. Arabellek kilitleri veya işlem işareti kilitlemeleri buna dahil değildir ve sys.dm_os_latch_stats  dmv’sinde LATCH_NL, LATCH_SH, LATCH_UP, LATCH_EX, and LATCH_DT beklemeleri beraber gruplanır.

LATCH_NL

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

LATCH_SH

SH (share] latch beklemelerinde oluşur. Arabellek kilitleri veya işlem işareti kilitlemeleri buna dahil değildir ve sys.dm_os_latch_stats  dmv’sinde LATCH_NL, LATCH_SH, LATCH_UP, LATCH_EX, and LATCH_DT beklemeleri beraber gruplanır.

LATCH_UP

UP (update) latch beklemelerinde oluşur. Arabellek kilitleri veya işlem işareti kilitlemeleri buna dahil değildir ve sys.dm_os_latch_stats  dmv’sinde LATCH_NL, LATCH_SH, LATCH_UP, LATCH_EX, and LATCH_DT beklemeleri beraber gruplanır.

LAZYWRITER_SLEEP

Lazywriter görevleri askıya alındığında oluşur. Bu, bekleyen arka plan görevleri tarafından harcanan zamanın bir ölçüsüdür. Kullanıcı duraklarını ararken bu durumu göz önünde bulundurmanıza gerek yoktur.

LCK_M_BU

SQL Server’daki bir görevin BU (bulk update) kilidini beklemesi sırasında oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_IS

IS (Intent share) kilidinin beklenmesi sırasında oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_IU

IU (Intent update) kilidinin beklenmesi sırasında oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_IX

IX (Intent exclusive) kilidinin beklenmesi sırasında oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RIn_NL

Belirli bir görevin geçerli anahtar değerinde NULL bir kilit elde etmek için beklediğinde ve geçerli ve bir önceki aralığa Insert Range lock koymak istediğinde oluşur. Anahtar üzerindeki NULL kilidi anında serbest bırakma kilididir. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RIn_S

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde paylaşılan (shared lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına Insert range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RIn_U

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde güncelleştirilen (update lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına Insert range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RIn_X

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde özel (exlusive lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına Insert range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RS_S

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde paylaşılan (shared lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına shared range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RS_U

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde güncelleştirilen (update lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına update range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RX_S

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde paylaşılan (shared lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına exclusive range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RX_U

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde güncelleştirilen (update lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına exclusive range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_RX_X

Belirli bir görev, geçerli anahtar değerinde özel (exclusive lock) bir kilit elde etmek istediğinde ve o anki geçerli ve bir önceki anahtarın arasına exclusive range lock koymak için beklediğinde oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_S

SQL Server’daki bir görevin paylaşılan bir kilit (shared lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_SCH_M

SQL Server’daki bir görevin değiştirilen bir kilit (modify lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_SCH_S

SQL Server’daki bir görevin şema paylaşımlı kilit (schema shared lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_SIU

SQL Server’daki bir görevin kasıtlı paylaşılan güncelleme kilidi (shared with intent update lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_SIX

SQL Server’daki bir görevin kasıtlı paylaşılan özel bir kilit (shared with intent exclusive lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_U

SQL Server’daki bir görevin güncelleme kilidi (update lock) almak için beklemesi sırasında oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_UIX

SQL Server’daki bir görevin kasıtlı güncelleştirilen özel bir kilit (update with intent exclusive lock) elde etmeyi beklediği sırada oluşur. Kilidin uyumluluk matrisini anlayabilmek için sys.dm_tran_locks dmv sine bakılabilir.

LCK_M_X

Görevin özel kilit (exclusive lock) almak için beklemesiyle oluşur.

LOGBUFFER

Belirli bir görev, bir günlük kaydını saklamak için günlük arabelleğinde boşluk beklediğinde oluşur. Sürekli olarak yüksek değerler günlük aygıtlarının sunucu tarafından üretilen günlük miktarına yetişemeyeceğini gösterebilir.

LOGGENERATION

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

LOGMGR

Veritabanı kapatılırken SQL Server’daki görevlerin I\O log dosyaları kapanmadan önce bekleyen I\O veri girişi olup olmadığını kontrol ettiğinde oluşan bir bekleme türüdür.

LOGMGR_FLUSH

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

LOGMGR_QUEUE

Günlük yazıcısı görevi (log writer) iş isteklerini beklerken oluşur.

LOGMGR_RESERVE_APPEND

Günlük kesilmesi işlemin yeni bir günlük kaydı yazmak için günlük alanını boşaltıp boşaltmadığını görmek amacıyla belirli bir görevin beklemekte olduğunu gösterir. Bu beklemeyi azaltmak için etkilenen veritabanının günlük dosyalarının boyutunu arttırmak düşünülebilir.

LOWFAIL_MEMMGR_QUEUE

Belleğin kullanıma hazır olması beklenirken oluşur.

MISCELLANEOUS

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

MSQL_DQ

Görevlerin dağıtılmış bir sorgu işleminin tamamlanmasını beklediğinde oluşur.
Bu, potansiyel Çoklu Aktif Sonuç Seti (Multiple Active Result Set)(MARS) uygulama kilitlenmelerini tespit etmek için kullanılır. Dağıtılmış sorgu tamamlandığında bekleme sona erer.

MSQL_XACT_MGR_MUTEX

Bir görevin oturum işlem yöneticisinin sahipliğini almak için beklediğinde oluşur.

MSQL_XACT_MUTEX

İşlem kullanımı senkronizasyonu sırasında görülür. Bir istek, işlemi kullanmadan önce mutex kazanmalıdır.

MSQL_XP

İlgili görev, genişletilmiş bir saklı yordamın (extended stored procedure) sonlanmasını beklerken oluşur. SQL Server, potansiyel MARS uygulama kilitlenmelerini algılamak için bu bekleme durumunu kullanır. Genişletilmiş saklı yordam çağrısı sona erdiğinde, bekleme durur.

MSSEARCH

Full-Text Search aramalarında oluşur. Bu bekleme, tam metin işlemi tamamlandığında sona erer. Bu, çekişmeyi değil tam metinli işlemlerin süresini belirtmektedir.

NET_WAITFOR_PACKET

SQL Server’daki bir bağlantının ağ okunması sırasında ağ paketine ulaşmak için beklediği sırada oluşur.

OLEDB

SQL Server, SQL Server Native Client OLE DB Sağlayıcısı’nı çağırdığında oluşur. Bu bekleme türü senkronizasyon için kullanılmaz. Aksine, OLE DB sağlayıcı çağrılarının süresini gösterir.

ONDEMAND_TASK_QUEUE

Arka plan görevi, yüksek öncelikli sistem görev isteklerini beklerken oluşur. Uzun bekleme süreleri, işleme konulması gereken yüksek önceliğe sahip herhangi bir talebin olmadığına işaret eder ve endişeye neden olmamalıdır.

PAGEIOLATCH_DT

I\O isteğinde bulunan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Destroy modundadır. Uzun süreli beklemeler disk altsisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

PAGEIOLATCH_EX

I\O isteğinde bulunan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Exclusive modundadır. Uzun süreli beklemeler disk altsisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

PAGEIOLATCH_KP

I\O isteğinde bulunan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Keep modundadır. Uzun süreli beklemeler disk altsisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

PAGEIOLATCH_NL

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PAGEIOLATCH_SH

I\O isteğinde bulunan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Shared modundadır. Uzun süreli beklemeler disk altsisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

PAGEIOLATCH_UP

I\O isteğinde bulunan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Update modundadır. Uzun süreli beklemeler disk altsisteminde sorun olduğunu gösterebilir.

PAGELATCH_DT

I\O isteğinde bulunmayan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Destroy modundadır.

PAGELATCH_EX

I\O isteğinde bulunmayan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Exclusive modundadır.

PAGELATCH_KP

I\O isteğinde bulunmayan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Exclusive modundadır.

PATCHLATCH_NL

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PAGELATCH_SH

I\O isteğinde bulunmayan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Shared modundadır.

PAGELATCH_UP

I\O isteğinde bulunmayan bir görevin arabellekte oluşan latch’i beklemesiyle oluşur. Oluşan latch Update modundadır.

PARALLEL_BACKUP_QUEUE

RESTORE HEADERONLY, RESTORE FILELISTONLY, or RESTORE LABELONLY gibi ürerilen çıktıların seri hale getirilmesi sırasında oluşur.

PREEMPTIVE_ABR

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PREEMPTIVE_AUDIT_ACCESS_EVENTLOG

SQL Server İşletim Sistemi (SQLOS) zamanlayıcısı, windows olay günlüğüne bir denetim olayı yazmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_AUDIT_ACCESS_SECLOG

SQLOS zamanlayıcı, windows güvenlik günlüğüne bir denetim olayı yazmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_CLOSEBACKUPMEDIA

SQLOS zamanlayıcı yedekleme ortamını kapatmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur

PREEMPTIVE_CLOSEBACKUPTAPE

SQLOS zamanlayıcı, bir teyp yedekleme aygıtını kapatmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_CLOSEBACKUPVDIDEVICE

SQLOS zamanlayıcı, bir sanal yedekleme aygıtı kapatmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_CLUSAPI_CLUSTERRESOURCECONTROL

SQLOS zamanlayıcı, Windows yerine çalışma kümesi işlemlerini gerçekleştirmek için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_COM_COCREATEINSTANCE

SQLOS zamanlayıcı, bir COM nesnesi oluşturmak için önleyici moda geçtiğinde oluşur.

PREEMPTIVE_SOSTESTING

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PREEMPTIVE_STRESSDRIVER

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PREEMPTIVE_TESTING

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PREEMPTIVE_XETESTING

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

PRINT_ROLLBACK_PROGRESS

Kullanıcı işlemleri, ALTER DATABASE sonlandırma komutu kullanılarak değiştirilen bir veritabanında yapılan işlem sona erdiğinde beklemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için ALTER DATABASE (Transact-SQL) komutu incelenebilir.

 

QPJOB_KILL

Herhangi bir güncelleme çalışmaya başladığında automatic statistic update’in KILL komutuyla iptal edildiği sırada oluşan bekleme türüdür. Sonlanan iş parçacığı KILL komutlarının dinlenmeye başlamasını bekleyerek askıya alınır. Bir saniyeden az süreler iyi değerler olarak değerlendirilir.

QPJOB_WAIT_FOR_ABORT

Asenkron olarak çalışan automatic statistic update’in çalışır durumdayken KILL komutu tarafından iptal edilmesiyle oluşur. Aslında güncellenme tamamlanmıştır, ancak thread mesajı koordinasyonu sona erene kadar askıya alınır. Bu sıradan fakat çok nadir görülen bir durumdur. Bir saniyeden az değerler iyi olarak kabul edilir.

QRY_MEM_GRANT_INFO_MUTEX

Query execution memory management (sorgu yürütme bellek yönetimi)’nin  statik hibe bilgi listesine erişmeye çalıştığında ortaya çıkan bekleme türüdür. Erişilmeye çalışılan bu listede mevcut verilen ve bekleyen bellek istekleri yer alır. Bu durum basit bir erişim denetimi halidir ve uzun sürmemelidir. Eğer bu mutex serbest bırakılmazsa, tüm yeni bellek kullanım sorguları yanıt vermez.

QUERY_ERRHDL_SERVICE_DONE

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

QUERY_EXECUTION_INDEX_SORT_EVENT_OPEN

Belirli durumlarda offline create index build komutunun paralel çalışmasıyla sırada bekleyen sıralı iş parçacıkların senkronizasyonu sırasında oluşur.

QUERY_NOTIFICATION_MGR_MUTEX

Query Modification Manager’daki çöp toplama sırasının senkronizasyonu sırasında oluşur.

QUERY_NOTIFICATION_SUBSCRIPTION_MUTEX

Sorgu Bildirimleri’inde (Query Notifications) işlemler için durum senkronizasyonu sırasında oluşur.

QUERY_NOTIFICATION_TABLE_MGR_MUTEX

Sorgu Bildirim Yöneticisi içindeki iç senkronizasyon sırasında oluşur.

QUERY_NOTIFICATION_UNITTEST_MUTEX

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

QUERY_OPTIMIZER_PRINT_MUTEX

Query optimizer diagnostic çıkışlı üretim senkronizasyonu sırasında oluşur. Bu bekleme türü, yalnızca Microsoft Ürün Destekleme yönergesi altında tanılama ayarlarını etkinleştirilmişse oluşur.

QUERY_TRACEOUT

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

QUERY_WAIT_ERRHDL_SERVICE

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

RECOVER_CHANGEDB

Warm standby modundaki veritabanının veritabanı statüsü’nün güncelleştirilmesi sırasında oluşur.

REPL_CACHE_ACCESS

Replication article cache’in senkronizasyonu sırasında oluşur. Bu süre içerisinde günlük okuyucu standları ve üzerinde DDL işlemleri olan yayınlanacak tablolar bloklanır.

REPL_SCHEMA_ACCESS

Replikasyon şemalarının versiyon bilgilerinin senkronizasyonu sırasında oluşur. DDL ifadeleri replika edilmiş nesne üzerinde çalıştırıldığında ve günlük okuyucu derlediğinde veya DDL oluşumuna dayalı olarak sürümlenmiş şema kullandığında bu durum oluşur.

REPLICA_WRITES

Bir görev, veritabanı anlık görüntülerine veya DBCC çoğaltmalarına sayfa yazma işleminin tamamlanmasını beklerken oluşur.

REQUEST_DISPENSER_PAUSE

Bir görevin tüm bekleyen I\O işlemlerinin tamamlanmasını beklediğinde oluşur; böylece I\O dosyası anlık yedekleme için dondurulmuş olur.

REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH

Kilitleme izleyicisinin bir sonraki kilitleme arayıcısını başlatması için beklediği sürede oluşur. Bu bekleme türünün kilitleme algılayıcıları arasında olması beklenir ve uzun bekleme süresi problem olarak görülmez.

RESMGR_THROTTLED

Yeni bir istek geldiğinde oluşur ve GROUP_MAX_REQUESTS ayarına bağlı olarak azaltılır.

RESOURCE_QUEUE

Çeşitli iç kaynak kuyruklarının senkronizasyonu sırasında oluşur.

RESOURCE_SEMAPHORE

Bir sorgu belleği isteği diğer eşzamanlı sorgular nedeniyle anında cevap vermediğinde oluşur. Yüksek bekleme süreleri, eşzamanlı sorguların aşırı sayısını veya aşırı bellek isteği miktarını gösterebilir.

RESOURCE_SEMAPHORE_MUTEX

Bir sorgu, bir iş parçacığı rezervasyon isteğinin yerine getirilmesini beklerken oluşur. Sorgu derleme ve bellek ayırma isteklerini eşitlerken de oluşur.

RESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE

Eşzamanlı sorgu derlemeleri bir sınırlama sınırına ulaştığında oluşur. Yüksek bekleme ve bekleme süreleri, aşırı derlemeleri, yeniden derlemeleri veya taşınmaz planları gösterebilir.

RESOURCE_SEMAPHORE_SMALL_QUERY

Küçük bir sorgu tarafından bellek isteği  diğer eşzamanlı sorgular nedeniyle anında verilemediğinde oluşur.
İstenen belleği birkaç saniye içinde vermezse, sunucu istekleri ana sorgu belleği havuzuna aktarır, çünkü bekleme süresi birkaç saniyeden fazla olmamalıdır. Yüksek beklemeler, ana bellek havuzunu bekleyen sorgular tarafından engellendiğinde eşzamanlı küçük sorguların aşırı sayıda olduğunu gösterebilir.

 

SEC_DROP_TEMP_KEY

Geçici bir güvenlik anahtarı drop edilme işleminin tekrar denenmesinden hemen önce oluşan bekleme türüdür.

SECURITY_MUTEX

Genişletilebilir Anahtar Yönetimi (Extensible Key Management) şifreleme sağlayıcılarının genel listesine ve EKM oturumlarının oturum kapsamına alınmış listesine erişimi denetleyen mutekslerin bekleneceği durumlarda oluşur.

SEQUENTIAL_GUID

Yeni bir sıralı GUID elde edilirken oluşur.

SERVER_IDLE_CHECK

SQL Server instance’ının idle statüsü senkron edilirken izleme monitörünün SQL Server’ı idle ya da uyanmaya çalışıyor gibi gösterdiğinde oluşur.

SHUTDOWN

SQL Server kapatılmak istendiğinde etkin bağlantıların çıkması beklenirken oluşur.

SLEEP_BPOOL_FLUSH

Bir denetim noktası disk altsisteminin taşmasını önlemek için yeni I / O’ların verilmesini azalttığında oluşur.

SLEEP_DBSTARTUP

Veritabanı başlatılırken tüm veritabanlarının recover’ı sırasında oluşur.

SLEEP_DCOMSTARTUP

SQL Server instance’ı başlatılırken DCOM etkinleştirmesini beklediğinde sadece bir kez oluşur.

SLEEP_MSDBSTARTUP

SQL Trace’i msdb veritabanının başlatmayı tamamlaması için beklediğinde oluşur.

SLEEP_SYSTEMTASK

Arkaplan görevlerinin tempdb nin başlamasını beklerken oluşur.

SLEEP_TASK

Bir görev sleep durumundayken genel bir olayın gerçekleşmesi beklendiğinde oluşur.

SLEEP_TEMPDBSTARTUP

Herhangi bir görevin tempdb’nin başlatılmasını beklediğinde oluşur.

SNI_CRITICAL_SECTION

SQL Server network araçlarının kendi içindeki senkronizasyonu sırasında oluşur.

SNI_HTTP_WAITFOR_0_DISCON

SQL Server kapatılırken HTTP bağlantılarının çıkışını beklediğinde oluşur.

SNI_LISTENER_ACCESS

Durum değişikliklerini güncellemek için non-uniform memory access (NUMA) node’ları beklenirken oluşur. Statü değişikliği erişimi seri hale getirilir.

SNI_TASK_COMPLETION

NUMA node’ların durumu değişirken tüm görevlerin sonlanması beklendiğinde oluşur.

SOAP_READ

HTTP network ağının okunması tamamlanırken beklendiğinde oluşur.

SOAP_WRITE

HTTP network ağının yazılması tamamlanırken beklendiğinde oluşur.

SOS_CALLBACK_REMOVAL

Callback listesinin callback işlemini kaldırmak için senkronizasyonu sırasında oluşur. Sunucu başlatımı tamamlandıktan sonra bu sayacın değişmesi beklenmemektedir.

SOS_DISPATCHER_MUTEX

Dispatcher pool’un iç senkronizasyonu sırasında oluşur. Pool ayarlanmasıda bu beklemeye dahildir.

SOS_LOCALALLOCATORLIST

SQL Server bellek yöneticisindeki iç senkronizasyon sırasında oluşur.

SOS_MEMORY_USAGE_ADJUSTMENT

Bellek kullanımı pool’lar arasında ayarlanırken oluşur.

SOS_OBJECT_STORE_DESTROY_MUTEX

Bellek havuzundaki iç senkronizasyon sırasında havuzdaki nesneler yok edilmeye çalışılırken oluşur.

SOS_PROCESS_AFFINITY_MUTEX

Affinity (ilişki) ayarlarını işleme erişiminin senkronizasyonu sırasında oluşur.

SOS_RESERVEDMEMBLOCKLIST

SQL Server bellek yöneticisindeki iç senkronizasyon sırasında oluşur.

SOS_SCHEDULER_YIELD

Bir görev, gönüllü olarak yürütülecek diğer görevler için zamanlayıcı ürettiğinde oluşur. Bu bekleme sırasında görev miktarının yenilenmesini beklemektedir.

SOS_SMALL_PAGE_ALLOC

Bellek nesneleri tarafından yönetilen belleğin tahsisi ve boşaltılması sırasında oluşur.

SOS_STACKSTORE_INIT_MUTEX

Internal store başlatma işleminin senkronizasyonu sırasında oluşur.

SOS_SYNC_TASK_ENQUEUE_EVENT

Bir görev eş zamanlı olarak başlatıldığında oluşur. SQL Server’daki çoğu görev zaman uyumsuz bir şekilde başlatılır; burada, görev isteği iş kuyruğuna yerleştirildikten hemen sonra denetim başlatıcıya döner.

SOS_VIRTUALMEMORY_LOW

Bir bellek ayırma işlemi, kaynak yöneticisinin sanal belleği boşaltmasını beklediğinde oluşur.

SOSHOST_EVENT

CLR gibi barındırılan bir bileşen, bir SQL Server olay senkronizasyonu nesnesinde beklediğinde oluşur.

SOSHOST_INTERNAL

CLR gibi barındırılan bileşenler tarafından kullanılan bellek yöneticisi geri çağrılarının senkronizasyonu sırasında oluşur.

SOSHOST_MUTEX

CLR gibi barındırılan bir bileşen, bir SQL Server mutex eşitleme nesnesinde beklediğinde oluşur.

SOSHOST_RWLOCK

CLR gibi barındırılan bir bileşen, bir SQL Server okuyucu-yazıcı senkronizasyon nesnesinde beklediğinde oluşur.

SOSHOST_SEMAPHORE

CLR gibi barındırılan bir bileşen SQL Server semafor senkronizasyon nesnesinde beklerse oluşur.

SOSHOST_SLEEP

Genel bir olayın gerçekleşmesini beklerken barındırılan bir görev sleep modundayken oluşur. Barındırılan görevler CLR gibi barındırılan bileşenler tarafından kullanılır.

SOSHOST_TRACELOCK

İz (trace) akışlarına erişimin senkronizasyonu sırasında oluşur.

SOSHOST_WAITFORDONE

CLR gibi barındırılan bir bileşenin SQL Server’daki bir görevin tamamlanmasını beklerken oluşur.

SQLCLR_APPDOMAIN

CLR, bir uygulama etki alanının başlatmayı tamamlaması için beklerken oluşur.

SQLCLR_ASSEMBLY

Uygulama alanındaki yüklü derleme listesine erişimi beklerken oluşur.

SQLCLR_DEADLOCK_DETECTION

CLR kilitlenme algılama (deadlock detection) işleminin tamamlanmasını beklerken oluşur.

SQLCLR_QUANTUM_PUNISHMENT

Bir CLR görevi, çalıştırma miktarını aştığı için azaltıldığında oluşur. Bu kısma yoğun görevin diğer görevler üzerindeki etkisini azaltmak için yapılır.

SQLSORT_NORMMUTEX

Dahili sıralama yapılarını başlatırken dahili senkronizasyon sırasında oluşur.

SQLSORT_SORTMUTEX

Dahili sıralama yapılarını başlatırken dahili senkronizasyon sırasında oluşur.

SQLTRACE_BUFFER_FLUSH

SQL Server’daki bir görev izleme arabelleklerini dört saniyede bir diske boşaltmak için bir arka plan görevi bekliyor olduğunda oluşur.

SQLTRACE_LOCK

İzleme dosyalarının izleme arabelleğindeki senkronizasyonu sırasında oluşur.

SQLTRACE_SHUTDOWN

Trace shutdown’un (iz kapatmalarının) trace event’lerin tamamlanmasını beklediğinde oluşur.

SQLTRACE_WAIT_ENTRIES

SQL Server’daki izleme olay sırası, sıradaki paketlerin gelmesini beklerken oluşur.

SRVPROC_SHUTDOWN

Kapatma işlemi, dahili kaynakların kapatmaya serbestçe bırakılmasını beklerken oluşur.

TEMPOBJ

Geçici nesne drop’ları senkronize edildiğinde oluşur. Bu bekleme nadirdir ve yalnızca bir görev geçici tablo drop’ları için özel erişim isteğinde bulunmuşsa oluşur.

THREADPOOL

SQL Server’daki bir görevin başlatılması beklenildiğinde oluşur. Bu, azami kullanıcı ayarının çok düşük olduğunu veya toplu işlerin olağandışı uzun sürdüğünü gösterebilir, böylece diğer grupları tatmin etmek için mevcut kullanıcı sayısını azaltabilir.

TIMEPRIV_TIMEPERIOD

Extended Events sayacının iç senkronizasyonu sırasında oluşur.

TRACEWRITE

SQL’deki trace rowset’in izleme sağlayıcısı (trace provider) boş arabellek ya da işlem olaylarıyla birlikte bir arabellek beklediğinde oluşur.

TRAN_MARKLATCH_DT

Destroy moddaki latch’in işlem işareti latch’inde beklediği sırada oluşur. İşlem işareti latch’leri işaretlenmiş transaction’ların commit edilmesini sağlar.

TRAN_MARKLATCH_KP

İşaretli bir harekette bir tutma modu latch’i beklerken oluşur. Transaction marked latch’ler işaretlenmiş transaction’ların commit senkronizasyonunu sağlar.

TRAN_MARKLATCH_NL

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

TRAN_MARKLATCH_SH

İşaretlenmiş transaction’larda paylaşılan moddaki latch beklemeri sırasında oluşur. Transaction marked latch’ler işaretlenmiş transaction’ların commit senkronizasyonunu sağlar.

TRAN_MARKLATCH_UP

İşaretlenmiş transaction’larda güncelleştirilen moddaki latch beklemeleri sırasında oluşur. Transaction marked latch’ler işaretlenmiş transaction’ların commit senkronizasyonunu sağlar.

TRANSACTION_MUTEX

Transaction’lara bir yığın şeklinde erişimin senkronizasyonu sırasında oluşur.

UTIL_PAGE_ALLOC

İşlem günlüğü taramaları, bellek baskısı sırasında kullanılabilir olması için bellek beklediğinde oluşur.

VIA_ACCEPT

Virtual Interface Adapter (VIA) sağlayıcısının bağlantı için başlangıç sırası tamamlandığında oluşur.

VIEW_DEFINITION_MUTEX

Önbellekte görünen tanımlara erişimin senkronizasyonu sırasında oluşur.

WAIT_FOR_RESULTS

Sorgu bildiriminin tetiklenmesini beklerken oluşur.

WAITFOR

WAITFOR T-sql’i sonucunda oluşur. 
Bekleme süresi, ifade parametreleri tarafından belirlenir. Kullanıcı tarafından başlatılan bir beklemedir.

WAITFOR_TASKSHUTDOWN

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

WAITSTAT_MUTEX

Sys.dm_os_wait_stats’ı oluşturmak için kullanılan istatistik koleksiyonuna erişim senkronizasyonu sırasında oluşur.

WCC

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

WORKTBL_DROP

Bir işlemi tekrar denemeden önce durdururken, başarısız bir çalışma masası drop edildikten sonra meydana gelir.

WRITE_COMPLETION

Yazma işlemi devam ederken oluşur.

WRITELOG

Herhangi bir kaydın tamamlanmasını beklerken oluşur. Günlük yıkamalarına neden olan ortak işlemler denetim noktaları ve işlem tamamlama işlemidir.

XACT_OWN_TRANSACTION

Bir işlemin sahipliğini elde etmek için beklerken oluşur.

XACT_RECLAIM_SESSION

Oturum sahibinin oturumu serbest bırakmasını beklerken oluşur.

XACTLOCKINFO

Bir hareketin kilitleri listesine erişim senkronizasyonu sırasında oluşur. İşlemin kendisine ek olarak kilit listesi, sayfa bölmeleri sırasında kilitlenme algılama ve kilit taşıması gibi işlemlerle erişilir.

XACTWORKSPACE_MUTEX

Sistemden ayrılmaların senkronizasyonu sırasında görülmesinin yanında bir işlemde kaydedilen kullanıcılar arasındaki veritabanı kilitlerinin oluştuğu sırada gerçekleşir.

XE_BUFFERMGR_ALLPROCESSED_EVENT

Extended Events oturum arabellekleri hedeflere boşaltıldığında oluşur. Bu bekleme, bir arka plan iş parçacığında oluşur.

XE_DISPATCHER_CONFIG_SESSION_LIST

Extended Events oturumlarının asenkron olarak çalışan hedeflerinin başlatılması ya da durdurulması sırasında oluşur. Bu bekleme türü aşağıdakilerden herhangi birini belirtir.

·         Extended Events oturumu arkaplan thread pool’una kaydolduğunda ya da

·         Arkaplan thread pool’un halihazırdaki yük temelli iş sayılarını hesapladığında oluşur.

XE_DISPATCHER_JOIN

Extended Events oturumları için kullanılan bir arka plan thread’i sona erdiğinde oluşur.

XE_DISPATCHER_WAIT

Extended Events oturumları için kullanılan arka plandaki dizili olayların arabelleklerinin işlenmesini beklediğinde oluşur.

XE_MODULEMGR_SYNC

 

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

XE_OLS_LOCK

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

XE_PACKAGE_LOCK_BACKOFF

Bilgi amaçlı olarak belirtilmiştir. Artık desteklenmiyor ve gelecekteki sürümlerde uyumluluğu garanti edilmiyor.

Loading

Leave Your Comment