Tag : CLEAR PROCEDURE_CACHE arşivleri - Veritabanı Bilgi

ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION ile Veritabanı Seviyesinde Konfigürasyon

SQL Server 2016 ile beraber, MAXDOP gibi instance seviyesinde ayarlanan bazı kritik konfigürasyonları veritabanı seviyesinde konfigüre edebilmemize olanak veren ALTER.

Read More