Etiket: Parallel Insert Select

Tablolarınızı Aktarırken Parallelism Kullanarak Daha Hızlı Aktarın((Parallel Insert Select))

SQL Server 2016 ile beraber artık INSERT INTO… SELECT ifadesini WITH(TABLOCK) ile kullanarak sorguda parallelism kullanabiliyoruz.   Sorgunun paralel çalışabilmesi için veritabanının compatibility level’inin en az 130 olması gerekiyor.   Compatibility Level’lerle ilgili “Compatibility Level Nedir Ve Nasıl Değiştirilir” isimli makaleyi okumak isteyebilirsiniz.     Bir örnek yaparak nasıl çalıştığını inceleyelim.     Öncelikle AdventureWorks […]