Etiket: PGCRYPTO

POSTGRESQL PGCRYPTO İLE KOLON ŞİFRELEME

Öncelikle extension yok ise aşağıdaki komut ile oluşturulur. CREATE EXTENSION pgcrypto; kullanacağımız fonksiyonlar; PGP_SYM_ENCRYPT(‘kolona girilecek olan değer’,‘AES_KEY’)PGP_SYM_DECRYPT(kolon_ismi::bytea,‘AES_KEY’) Örnek: Tablo create edilir: Create table den(age integer,sifre varchar(255)); Tabloya şifrelemek istediğimiz kolon aşağıdaki gibi insert edilir. İnsert into den values(21,PGP_SYM_ENCRYPT(‘AAA’,‘AES_KEY’)); Şifresiz olarak görmek için: Select age,pgp_sym_decrypt(sifre::bytea,‘AES_KEY’) from den; Şifreli olarak görmek için: Select * from den; İstenirse […]