Etiket: Unique Index

28 Tem by NURULLAH ÇAKIR Etiketler: , ,

Partition Yapılmış Bir Tabloda Unique Index Oluşturmak

“Partition Switch Yapılamıyor” isimli makalemizde switch partition yapabilmek için partition yapılmış tablodaki tüm index’lerin partition şema’ya göre align edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bahsi geçen makalede align işlemi sırasında ortaya aşağıdaki gibi bir script çıkmıştı.   USE [AdventureWorks2014_new] GO CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [AK_SalesOrderDetail_rowguid] ON [Sales].[SalesOrderDetail] ( [rowguid] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB […]