Oracle Data Redaction ile veri güvenliği

Oracle Advanced Security lisansı ile kullanılabilen , Oracle Data Redaction, uygulamalar tarafından verilen sorgulardan döndürülen verileri maskelemenizi (redakt etmenizi) sağlar. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sütun verilerini redaksiyon yapabilirsiniz: 1- Tam Redaksiyon (Full redaction) : Sütun verilerinin tüm içeriğini çıkarırsınız. Sorgu uygulaması kullanıcısına döndürülen redaksiyon değeri, sütunun veri türüne bağlıdır. Örneğin, NUMBER veri türünün sütunları sıfır

Ad Hoc Sorgu Nedir ?

Ad Hoc, Latince’de “bu amaç için” anlamında, düzenli olarak tekrarlanan durumlardan ziyade meydana geldiklerinde durumlarla ilgilenmeyi ifade eder. Buna “anında” bir sorgu veya “kullanım anında” bir sorgu diyebilirsiniz. İhtiyaç duyuldukça bilgi almak için geçici bir sorgu oluşturulur. Örneğin aşağıdaki değişkene atanmış my_Id değerine bağlı olarak, bu kod satırı her yürütüldüğünde tamamen farklı bir sorgu oluşacaktır.

enq: IV – contention

Oracle 12c RAC veritabanlarında , node’lardaki cpu sayılarının farklı olması ya da  lmd proses sayısının farklı olması durumunda 21293056 numaralı bug nedeniyle çok fazla “enq: IV – contention” bekleme olayı görülmektedir. Aşırı cpu tüketimi de görülebilir. LMD (Global Cache Service Process) işlemi, her bir instance içinde gelen uzak kaynak isteklerini yönetir. AWR raporunda Top 10

Oracle Managed Files (OMF) Nedir ?

Oracle Managed Files’ı kullanmak, Oracle Veritabanının yönetimini basitleştirir. Oracle Managed Files, bir Oracle Veritabanını oluşturan işletim sistemi dosyalarını doğrudan yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Oracle Managed Files ile, veritabanının dosyaları veritabanı nesne düzeyinde otomatik olarak oluşturduğu, adlandırdığı ve yönettiği dosya sistemi dizinlerini belirtirsiniz. Örneğin, yalnızca bir tablo alanı oluşturmak istediğinizi belirtmeniz gerekir; tablo alanının veri dosyasının

DataPump Import işlemindeki ORA-39097 ORA-39065 ORA-56935 ORA-56938 hataları

Önceki bir datapump import işleminin düzgün sonlandırılmadan çıkılması ile DST_UPGRADE_STATE bilgisnin temizlenmediğinden , import işlemi sırasında ORA-39097 ORA-39065 ORA-56935 ORA-56938 şeklinde hatalar alınabilmektedir. Bu sorun aşağıdaki bug ile ilişkilidir. Bug 11836540 – ABORTED DATA PUMP DID NOT CLEAN UP DST_UPGRADE_STATE Bug ile ilgili sorun 12.2 versiyonunda düzeltilmiştir. Alınan hatalar aşağıdaki gibi olacaktır. ORA-39097: Data Pump