Kategori: TSQL

Tablo Oluştururken Aynı Script İçersinde Index Oluşturmak(Inline Specification of Index)

SQL Server 2014 öncesinde SSMS üzerinde sağ tıklayarak new index yöntemi ile ya da tsql script’i ile iki şekilde index tanımlayabiliyorduk. Fakat tablo tanımlarken primary key ya da foreign key’i tanımladığımız gibi index’i de tanımlayamıyorduk. SQL Server 2014 ile beraber artık tabloyu oluşturuken index’i de oluşturabiliyoruz. Aşağıdaki script’te nasıl oluşturduğumuzu görebilirsiniz.   CREATE TABLE InlineIndex […]

UPDATE STATISTICS Nedir

Bu makalede istatistik, tablo ya da veritabanı bazında istatistiklerinizi UPDATE STATISTICS komutuyla nasıl güncelleyebileceğimizi anlatacağım. Bu makaleden önce “SQL Server’da İstatistik Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makaleyi okumanızı öneririm.     Aşağıdaki script yardımıyla HumanResources şemasındaki Department tablosunda bulunan AK_Department_Name isimli index’e ait istatistiği güncelleyelebilirsiniz. USE AdventureWorks2014Yeni GO  UPDATE STATISTICS [HumanResources].[Department] [AK_Department_Name]  GO      […]

DBCC SHOW_STATISTICS Nedir ve Nasıl Kullanılır

DBCC SHOW_STATISTICS ile bir istatistik hakkında detaylı bir bilgi alabiliriz. Çoğunuzun bildiği gibi istatistikler query plan oluşturulurken sql server engine’in karar vermesindeki en önemli rollerden birine sahiptir. SQL Server Engine istatistiklere bakılarak bir index’in kullanılıp kullanılmayacağına ya da ne şekilde kullanılacağına karar verir. Bu yüzden herşeyden önce istatistiklerimizin güncel olması gerekir.   Bu makaleyi okumadan […]

Sorgu Sonucunda Gelen Kayıtları Limitlemek ve Sayfalamak(OFFSET ve FETCH SQL Server Paging)

İstemci(Client)’ye sorgu sonucunun tamamını göndermek istemiyorsanız OFFSET ve FETCH yardımıyla sorgu sonucunun hangi satırından başlayıp kaç tane satırını döndüreceğini belirleyebilirsiniz.   Bir örnek yaparak çok daha kolay anlaşılabileceğini düşünüyorum. Aşağıdaki kod bloğunu inceleyelim.   İlk sorguda AdventureWorks2014Yeni veritabanındaki tüm kolanları City’ye göre sıralayarak select ediyoruz.   İkinci sorguda aynı sorgunun ilk 5 kaydı haricindeki diğer […]

Used Defined Function(udf) Nedir?

User Defined Function bir programlama dilindeki gibi parametre alan ve bir sonuç ya da sonuç kümesi döndüren bir özelliktir.   User Defined Function’lar ile,   Stored procedure’ler gibi compilation maliyetini yok ederek daha hızlı sonuç üretebilirsiniz. Modüler programlamaya olanak sağlar. İstediğiniz bir function’ı oluşturup daha sonra kodunuzda istediğiniz yerden istediğiniz sayıda çağırabilirsiniz.   User Defined […]