SQL Server’da İstatistik Kavramı ve Performansa Etkisi

SQL Server’da Index Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makalemde index’in bir sorgunun performansına ne kadar etki edeceğinden bahsettik. SQL Server’a bir sorgu geldiğinde, SQL Server sorgunun nasıl çalışacağına karar verir. Sorgunun nasıl çalışacağına karar verirken istatistikler den faydalanır. İstatistikler tabloda veya indexed view’lerde verinin dağılımını gösterirler. SQL Server’da istatiskler’den faydalanarak sorgunun aşağıdaki yöntemlerden biri veya birden fazlasının bir araya gelmesiyle aradığı kayda ulaşmasını sağlar.

  • Sadece Index’e giderek index’in hepsini taramadan direk aradığı kaydı bulabilecek mi?(Index Seek)
  • Sadece Index’e giderek index’in hepsini tarayarak mı aradığı kaydı bulabilecek?(Index Scan)
  • Önce index’ gidip index’in hepsini taramadan aradığı kaydın bir kolonunu bularak daha sonra bu index üzerindeki key değeri ile clustered index’e giderek aradığı kaydın diğer kolonlarını bulabilecek?(Index Seek+Key Lookup)
  • Önce index’ gidip index’i tarayarak daha sonra bu index üzerindeki key değeri ile clustered index’e giderek mi aradığı kaydı bulabilecek?(Index Scan+Key Lookup)
  • Tabloda nonclustered index yok, clustered index’e giderek direk aradığı kaydı bulabilecek mi?(Clustered Index Seek)
  • Tabloda nonclustered index yok, clustered index’in hepsini tarayarak mı aradığı kaydı bulabilecek?(Clustered Index Scan)

 

Örneğin Table1 isminde bir tabloda 100 kayıt olsun. Bu tablodaki A kolonunda index olsun. A kolonundaki 100 kayıttan 3 tanesi Ahmet değerini içeriyor. 97 tanesi de Mehmet değerini içeriyor olsun.

select A from Table1 where A=’Ahmet’  sorgusunu çalıştırdığımda sql server istatistiklere gidecek ve Ahmet değerinin tablodaki oranının %3 olduğunu bulacak ve istatistiklerin yardımıyla index seek’in en hızlı çözüm olacağına karar verecektir.

select A from Table1 where A=’Mehmet’ sorgusunu çalıştırdığımda sql server istatistiklere gidecek ve Mehmet değerinin tablodaki oranının %97 olduğunu bulacak ve istatistiklerin yardımıyla index scan’ın en hızlı çözüm olacağına karar verecektir. 97 kere seek yapmak yerine tabloyu baştan taramak daha hızlı olacaktır.

Eğer yukardaki sorgu bir sp içersinden gelirse query plan bir kere oluşturulacak ve ikinci sefer ilk oluşturulan query plan kullanılacağı için parameter sniffing oluşacaktır. “Sp(Stored Procedure) Nedir” ve “Parameter Sniffing” isimli makalelerimi okumanızı tavsiye ederim.

İstatistiklere geri dönecek olursak,

Bir index oluşturduğumuzda o index’e ait istatistik de oluşur. Ama index birden fazla kolon içeriyorsa sadece ilk kolon için istatistik oluşturulur. Index’i rebuild ettiğimizde istatistik te güncellenir.

Veritabanı bazında istatistiklerle ilgili birkaç ayar vardır.

Veritabanı üzerinde sağ tıklayarak properties, ardından Options sekmesine geçtiğimizde aşağıdaki gibi bir ekran gelir.

Auto Create Statistics

Eğer true olarak set ederseniz sql server’a gelen sorguların where kısmındaki kolonda istatistik yoksa otomatik olarak oluşacaktır. Default olarak True’dur. Bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim.

Auto Update Statistics

Eğer true olarak set ederseniz tablodaki satır değişikliği %20’yi geçtiğinde istatistik otomatik olarak güncellenir. Değişiklik %20’yi geçtiğinde gelen ilk sorgu istatistiğin update olmasını bekler. Otomatik değeri True’dur. Sisteminizde performans sıkıntısı yoksa True kalabilir. Ama False yaparsanız ve istatistikleri update eden bir job’ınız yoksa,istatistikler zamanla bozulacağı için sisteminizin performansı giderek azalacaktır.

Auto Update Statistics Asynchronously

Auto Update Statistics özelliği ile beraber kullanılır. True olarak set ederseniz İstatistik güncelleme işleminin gelen sorguyu bekletmemesi için asenkron olarak çalışmasını sağlamış olursunuz.

Auto Create Incremental Statistics

SQL Server 2014 ile gelen bir özelliktir. Eğer veritabanınızda partition varsa çok işinize yarayabilir. İstatistiklerinizi partition seviyesinde güncelleyebilirsiniz. Detayları “Incremental Statistics Nedir” isimli makalede bulabilirsiniz.

 

İstatistikleri güncellemenin iki yöntemi var.

 

Sp_updatestats

Veritabanındaki bütün istatistikleri günceller. FULLSCAN yapmaz.

UPDATE STATISTICS

İstatistik, tablo ya da veritabanı bazında istatistiklerinizi UPDATE STATISTICS komutuyla güncelleyebilirsiniz. Detaylar için “UPDATE STATISTICS Nedir” isimli makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Bir istatistik hakkında detaylı bilgi almak için de “DBCC SHOW_STATISTICS Nedir ve Nasıl Kullanılır” isimli makaleyi okumanızı öneririm.

 

İstatistiklerle ilgili bilmeniz gereken en önemli şey güncel kalmaları gerektiğidir. Güncel kalmalarını sağlamak için yukarda bahsettiğim ayarların dışında istatistikleri güncelleyen bir job’ınız olması gerekir. Ben aşağıdaki script’i düzenli çalışan bir job haline getirdim. Genelde haftada bir çalışacak şekilde oluşturdum ama bazı sistemlerde istatistik daha hızlı bozuluyor ve güncelledikten birkaç saat sonra istatistik bozulduğu için performans azalmaya başlayabiliyor. O yüzden bir sistemde performans sorunu varsa ilk yapacağımız şeyin istatistikleri güncellemek olması gerekir. Günlük hayattan bir önrek verecek olursam çok yoğun kullanılan bir sistemde istatistikleri güncelleyen job’ım saatte bir çalışıyor. Tabi siz ilk olarak haftada bir çalışacak şekilde set edip ihtiyaç halinde bu süreyi azaltarak istatistiklerinizi daha sık güncelleyebilirsiniz.

Instance üzerindeki tüm veritabanlarındaki tüm istatistikleri güncelleyen ve haftada bir çalışacak şekilde job olarak oluşturmanız gereken script’i aşağıda paylaşıyorum. Eğer instance üzerinde restoring,read only ya da offline mode’da bir veritabanı varsa script hata verecektir.

 

DECLARE @SQL NVARCHAR(1000) 

DECLARE @DB sysname 

 

DECLARE curDB CURSOR FORWARD_ONLY STATIC FOR 
   SELECT [name] 
   FROM master..sysdatabases
   WHERE [name] NOT IN ('model', 'tempdb','master','msdb')
   ORDER BY [name]
OPEN curDB 
FETCH NEXT FROM curDB INTO @DB 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
   BEGIN 
   IF DATABASEPROPERTYEX(@DB,'Updateability') = 'READ_WRITE'
   BEGIN
       SELECT @SQL = 'USE [' + @DB +']' + CHAR(13) + 'EXEC sp_updatestats' + CHAR(13) 
       exec sp_executesql @SQL 
END
       FETCH NEXT FROM curDB INTO @DB 
   END 
CLOSE curDB 
DEALLOCATE curDB

 

 

Loading

Leave Your Comment