UPDATE STATISTICS Nedir

Bu makalede istatistik, tablo ya da veritabanı bazında istatistiklerinizi UPDATE STATISTICS komutuyla nasıl güncelleyebileceğimizi anlatacağım. Bu makaleden önce “SQL Server’da İstatistik Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makaleyi okumanızı öneririm.     Aşağıdaki script yardımıyla HumanResources şemasındaki Department tablosunda bulunan AK_Department_Name isimli index’e ait istatistiği güncelleyelebilirsiniz. USE AdventureWorks2014Yeni GO  UPDATE STATISTICS [HumanResources].[Department] [AK_Department_Name]  GO     

Incremental Statistics Nedir

SQL Server 2014 ile gelen bir özelliktir. Eğer veritabanınızda partition varsa çok işinize yarayabilir. Partition yoksa bir işinize yaramayacaktır. Auto Update Statistics’i True yaparsanız tablodaki satır değişikliği %20’yi geçtiğinde istatistikler güncelleniyordu. Auto Create Incremental Statistics’i True yaparsanız bu işlem partition bazında gerçekleşir. Büyük veritabanlarında istatistik güncelleme işlemini partition bazında yaparak istatistik güncellemenin sisteme getireceği yükü