Etiket: User Defined Table Type

User Defined Table Type ve Table Valued Parameter

User Defined Table Type ile bir tablonun yapısını tutabiliriz. Stored Procuder ya da Function’lar için table valued parameter tanımlayarak kullanabiliriz. Stored Procedure ya da Function içinde temporay tablo tanımlamak yerine bu yapıları kullanabiliriz. Aşağıda örnek kullanımını görebilirsiniz. USE AdventureWorks2008R2; GO /* table type oluşturuluyor. */ CREATE TYPE LocationTableType AS TABLE ( LocationName VARCHAR(50) , CostRate […]