Etiket: Index

Bir index hangi durumlarda rebuild yapılmalıdır ?

Oracle veritabanlarında , zamanla indeksler fragmante olmakta ve ciddi performans sorunlarına yol açmaktadır.İndekslerin düzenli olarak kontrolü ve gerekiyorsa da rebuild edilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Bir indeks için rebuild işleminin gerekip gerekmediği tespit edilebilir. Öncelikle ilgili index hakkında bilgi edinmek gerekiyor. Bunun için indeksin analizlenmesi gerekmektedir. Bu işlemi aşağıdaki komut ile yapabilirsiniz. Analiz işlemi , “sys.index_stats” tablosunu […]

Index Oluşturuken GROUP BY İfadesindeki Kolona Dikkat Etmek

Bu makaleyi okumaya başlamadan önce index’ler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için “SQL Server’da Index Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makaleyi okumanızı tavsiye ederim.   Order By ifadesine konan index’in sorgudaki sort maliyetini sıfıra indirdiğini “Index Oluştururken Sorgudaki Order BY Yönüne Bakmak(ASC,DESC)” isimli makalemizde anlattım. GROUP BY ifadesinde belirtilen kolona koyulan index’te aynı şekilde […]

Index Oluştururken Sorgudaki Order By Yönüne Bakmak(ASC,DESC)

Bu makaleyi okumaya başlamadan önce index’ler ile ilgili daha detaylı bilgi almak için “SQL Server’da Index Kavramı ve Performansa Etkisi” isimli makaleyi okumanızı tavsiye ederim.   Index oluştururken, Order By ifadesinde index yoksa sorgu gelen sonuç kümesini sıralayacaktır ve ayrıca bir sort maliyeti ortaya çıkacaktır. Ayrıca index’i oluşturmamızı gerektiren sorgudaki Order By ifadesi için index […]

Kullanılmayan Index’leri Tespit Etmek

Index, genel olarak veritabanındaki performası artıran bir nesnedir. Fakat performansı arttırır düşüncesi ile tecrübesiz bir çok veritabanı yöneticisi ya da uygulamacı veritabanı çok sayıda index ekler. Bu index’lerden büyük bir kısmına ya çok az ihtiyaç olur ya da hiç ihtiyaç olmaz.   İyi bir veritabanı yöneticisi bir veritabanı sistemine bakmaya başladığında ilk yapması gereken işlemlerden […]