Enterprise Manager OC4J Configuration issue

HATA :

OC4J Configuration issue. <ORACLE_HOME>/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_<SUNUCU>_<SID> not found.

ÇÖZÜM :

sysman ve dbsnmp kullanıcılarının şifrelerini değiştirilir ve EM Repository
yeniden oluşturulur.

SQL> alter user sysman identified by <yeni_sifre>;
SQL> alter user dbsnmp identified by <yeni_sifre>;

$ emca -config dbcontrol db -repos create

 

 

Loading

Leave Your Comment