Grid Infrastructure bileşenlerini yeniden konfigüre etmek

1 Eyl by Ahmet Duruöz

Grid Infrastructure bileşenlerini yeniden konfigüre etmek

Var olan bir sunucuyu başka bir sunucu olarak klonladınız , ASM diskleri ve tüm dosyalar taşınmasına rağmen ohas css asm db vs açılmıyorsa , aşağıdaki adımlarla yeniden konfigüre edebilirsiniz.

Öncelikle var olan konfigürasyonu temizleyelim:

root ile:

<$GRID_HOME>/crs/install/rootcrs.pl -deconfig -force

Yeniden konfigüre edelim :

<$GRID_HOME>/root.sh

Bu işlemlerden sonra

crs_stat -t

Name           Type           Target    State     Host
------------------------------------------------------------
ora.cssd       ora.cssd.type  OFFLINE    OFFLINE
ora.diskmon    ora....on.type OFFLINE   OFFLINE
ora.evmd       ora.evm.type   ONLINE    ONLINE    oradb
ora.ons        ora.ons.type   OFFLINE   OFFLINE

şeklinde bir çıktı görüyorsanız, Oracle Restart için bazı servisleri eklememiz gerekecek. Ayrıca ora.cssd servisi otomatik başlamayacağından bunu da otomatik başlayacak şekilde ayarlamak gerekiyor.

Aşağıdakai komut ile ora.cssd için Target durumu ONLINE yapabilir.

Grid kullanıcısı ile (yada grid değişkenleri yüklendikten sonra)

crsctl modify resource ora.cssd -attr AUTO_START=always

sonrasında

crsctl stop has
crsctl start has

komutları ile otomatik olarak başladığını görebilirsiniz.

Oracle Restart için yeni servisler eklememiz gerekiyor:

Grid kullanıcısı ile (yada grid değişkenleri yüklendikten sonra):
ASM kaynağı eklemek için :

srvctl add asm -p +DATA/asm/asmparameterfile/registry.253.892568385 -d '/dev/sd*'

Buradaki -p asm instance’ı için spfile yolu, -d ile de disk string parametresi belirtiliyor. Disk string ile belirtilen dizindeki disklerin yetkileri düzgün ise ve disklerin header bilgisi doğru ise otomatik olarak tüm disk gruplar mount edilecektir.

Listener kaynağı eklemek için:

srvctl add listener -p 1521 -o $ORACLE_HOME

-p ile portu -o ile grid_home belirtiliyor.

Eklenen servislerin otomatik olarak başlaması ayarlanıyor:

crsctl modify resource ora.LISTENER.lsnr -attr AUTO_START=always
crsctl modify resource ora.asm -attr AUTO_START=always

Oracle kullanıcısı ile (yada veritabanı değişkenleri yüklendikten sonra):

srvctl add database -d ORCL -o $ORACLE_HOME -a "DATA,FRA"

-d ile db_name -o ile db_home -a ile bağımlı olduğu disk grupları belirtiliyor. Bu disk grupları mount olmadan db açılmayacaktır.

Veritabanının lokal listener ı değiştiriliyor. (Her zaman gerek olmayabilir)

SQL> alter system  set local_listener='(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.10)(PORT=1521))' scope=both;

En son durum :

crs_stat -t

Name           Type           Target    State     Host
------------------------------------------------------------
ora.DATA.dg    ora....up.type ONLINE    ONLINE    oradb
ora.FRA.dg     ora....up.type ONLINE    ONLINE    oradb
ora....ER.lsnr ora....er.type ONLINE    ONLINE    oradb
ora.asm        ora.asm.type   ONLINE    ONLINE   oradb
ora.cssd       ora.cssd.type  ONLINE    ONLINE    oradb
ora.diskmon    ora....on.type OFFLINE   OFFLINE
ora.evmd       ora.evm.type   ONLINE    ONLINE    oradb
ora.hope.db    ora....se.type ONLINE    ONLINE    oradb
ora.ons        ora.ons.type   OFFLINE   OFFLINE

Sunucuyu reboot ederek , tüm servislerin otomatik başladığını test edin.

Loading

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir